+ Meer informatie

Sterke groei van VBOK

2 minuten leestijd

UTRECHT — De Vereniging ter bescherming van het ongeboren kind (VBOK) herdenkt dit jaar haar tienjarig bestaan. De VBOK maakt de laatste tijd een sterke groei door. Het ledental bedraagt nu ruim 18.000, een verdubbeling vergeleken met vorig jaar aldus drs. H. J. Ogilvie, de waarnemend voorzitter van het bestuur van de Vereniging op een persconferentie donderdag in Utrecht.

De VBOK bestaat ruim tien jaar. Het probleem van abortus provocatus en legalisering is echter reeds veertien jaar actueel, want in 1967 werd in Engeland een abortuswet van kracht. Het totale aantal abortussen. nam sterk toe aldus Ogilvie.

In Nederland werden de opvattingen van het publiek en vooral van de media steeds „liberaler". De justitie nam vrijwel alle abortuszaken niet in behandeling. Hulpzoekenden worden, zo vervolgde hij, allereerst op de mogelijkheid van abortus gewezen.

Overtuiging
De VBOK draagt haar overtuiging, dat het ongeboren kind mens is vanaf de conceptie, zo krachtig mogelijk uit. Dit gebeurt door voorlichting op een zo breed mogelijk front. Hieronder valt voorlichting aan zowel politici als scholieren. Dit voor wat betreft de verspreiding van de overtuiging van de VBOK. Voor de begeleiding bij onbedoelde zwangerschap en de nazorg heeft de vereniging maatschappelijk werksters in vaste dienst terwijl er ook ongeveer 800 vrijwilligers op het plaatselijke vlak hulp verlenen.

De VBOK ziet in het door de Tweede Kamer en Eerste Kamer aanvaarde wetsontwerp „Wet afbreking zwangerschap" geen heil. De abortuspraktijk zal ongehinderd doorgaan. De ervaring in Engeland en Zweden heeft geleerd dat door legalisatie van abortus deze praktijk toenam.

Bij een enquête in Zweden onder geaborteerde vrouwen gaf 85 procent van de ondervraagden te kennen bij de oude wet niet te hebben laten aborteren.

De VBOK verwacht dan ook dat meer aanvragen om hulp zullen binnenkomen. Om al dat werk aan te kunnen zal indien mogelijk nog een vaste kracht aangetrokken worden. Om de draagkracht te vergroten gaat binnenkort een jubileumactie van start die de bekendheid en het ledental verder dient op te voeren.

De VBOK ziet abortus niet als oplossing voor onbedoelde zwangerschap maar denkt aan begeleiding van vrouwen met als doel de zwangerschap zoveel mogelijk aanvaardbaar te maken. Vorig jaar steeg de hulpverlening van de Vereniging met 50 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.