+ Meer informatie

Bezoek Beatrix en Claus aan Plassengebied

2 minuten leestijd

ALKEMADE — Prinses Beatrix en Prins Claus hebben woensdag een ofricieel bezoek gebracht aan het zogenaamde Plassengebied In Zuid-Holland. De tocht begon In Nieuwkoop en eindigde In Ter Aar. Daarnaast werden nog zeven gemeenten aangedaan en maakte het prinselijk paar een tocht over het Brasemer meer en de Kagerplassen. De reden voor het bezoek was het feit, dat de prinses en de prins 4rie jaar geleden tijdens een driedaags bezoek aan. Zuld-Holland niet de kans hadden gehad zich van dit gebied een goede indruk te vormen.

Het Zuid-Hollandse plassengebied maakt deel uit van het „groene hart van Holland". Provinciale staten hebben besloten dat de „open" verschijningsvorm van deze streek moet worden gehandhaafd, welk besluit is neergelegd in het streekplan „Plassengebied". Een van de belangrijkste bepalingen daarvan is dat de werkgelegenheid en de woonfunctie slechts in zeer geringe mate (1 procent per jaar) mogen toenemen. i}e woningbouw mag slechts gericht zijn op de huisvestingsbehoefte van de eigen bevolking.

Woningbouw

Dit schept echter een groot probleem, zo vertelde ir, N. Buysert, lid van gedeputeerde staten. Nieuwe woningen worden betrokken door in de gemeente wonende personen, terwijl de achtergelaten woningen door de eigenaars worden verkocht en het is voor de gemeentebesturen niet altijd te voorkomen dat zich een koper van buiten meldt. Nog erger wordt het, aldus ir. Buysert, wanneer de eigenaar van een complex huurwoningen tot verkoop hiervan overgaat. Vaak zijn de huurders niet in staat of bereid de woningen te kopen en meldden zij zich voor een andere huurwoning.

Aangezien uexe mei aiuja beschikbaar zijn, leidt dit onherroepelijk tot een gedwongen vertrek van de autochtone bevolking, aldus ir. Buysert. Volgens hem is het dan ook hard nodig dat de steden in de omgeving van het plassengebied meer en beter gaan bouwen, zodat hun inwoners niet zo snel naar buiten zullen verhuizen. Verder pleitte de gedeputeerde voor het scheppen van de mogelijkheid voor de gemeenten van het plassengebied om door middel van een verordening te bereiken dat de woningvoorraad wordt benut, door diegenen, voor wie de voorraad bestemd is.

Streekplan

Ir. Buysert wees er verder op dat het streekplan de gemeenten verplicht om de natuurgebieden te beschermen. Hiertoe is men wel bereid, maar vaak ontbreken de benodigde financiën. Het rijk heeft hisrvoor de oplossing bedacht, dat een eigenaar/gebruiker van een stuk natuurgebied verplicht wordt zijn bedrijf onder beperkende, natuurbeschermende voorwaarden te verrichten, terwijl hij daarvoor als tegenprestatie een financiële vergoeding ontvangt. Of deze regeling ook voor het Zuidhollandse plassengebied zal gelden is echter nog niet bekend, aldus ir. Buysert.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.