+ Meer informatie

Zilveren Europort in Amsterdamse RAI

Presentatie van produkten en diensten en overdracht van informatie

5 minuten leestijd

AMSTERDAM - In de Amsterdamse RAI wordt van 12 tot en met 16 november de vijfentwingste Europort-tentoonstelling, middelpunt van de internationale scheepvaartwereld, gehouden. Een evenement dat zich in de loop der jaren wist te ontwikkelen tot de meest toonaangevende tentoonstelling op dit vakgebied in de wereld.

Bijna 490 exposanten uit 21 verschillende landen vertegenwoordigen met z'n allen 1400 verschillende bedrijven, die in zeven hallen 46.000 m2 in gebruik nemen. Naast de presentatie van produkten en diensten is er op "Europort 91" ruimte tot overdracht van informatie via een aantal congressen en seminars. A. H. J. Bitter, projectmanager Europort 91 bij de RAI, hield dat deze week de pers voor.

In november 1962 werd de eerste Europort-tentoonstelling in Rotterdam gehouden. Dat betekende toen de verwezenlijking van een door de maritieme wereld lang gekoesterde wens: het creëren van een marktplaats ten behoeve van de scheepvaartindustrie. Deze eerste, puur maritieme expositie, was het begin van een lange reeks. Aanvankelijk was het een jaarlijks evenement, waarvan deelnemers in de eerste jaren hoofdzakelijk uit Nederland en de omringende landen kwamen.

Grondlegger

Grondlegger van de tentoonstelling was de uit Australië afkomstige Allen Johnson. Reeds in 1962 onderkende hij het internationale belang van het evenement. Hij slaagde er dan ook in om Europort uit te bouwen tot een belangrijke ontmoetingsplaats. Dat alles leidde tot een zodanige groei dat de grenzen van ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1991 de toenmalige locatie in de Maasstad bereikt werden en moest worden omgezien naar een andere behuizing.

De keus viel toen op het internationaal tentoonstellings- en congrescentrum RAI in Amsterdam. Dat was aanvankelijk alleen maar als verhuurder van tentoonstellingsruimte. Bij de organisatie was de RAI nog niet betrokken. Dat veranderde in 1983. Toen werd Europort overgenomen van Industrial Presentations Europe. De grootste verandering die toen plaatsvond, was de wijziging van de tentoonstellingscyclus. De jaarlijkse frequentie werd losgelaten ten gunste van een tweejaarlijkse cyclus. Daarmee kwam de RAI tegemoet aan de wens van een groot aantal exposanten.

Op "Europort 91" is er niet alleen aandacht voor de grote vaart en de daarbij betrokken produkten en diensten. Ook de visserij maakt deel uit van het expositieprogramma, terwijl de Internationale Binnenvaarttentoonstelling alweer voor de zevende keer deel uitmaakt van het evenement dat in 1989 ruim 39.000 bezoekers trok.

Vele stormen

De tentoonstelling heeft vele stormen doorstaan. Het feit dat de Europort niet alleen de energiecrisis overleefde, die immers voor zijn belangrijkste klanten dramatische gevolgen had, maar ook nog de ernstigste crisis op scheepvaartgebied die Europa ooit heeft gekend wist te trotseren, onderstreept de kracht van het evenement.

In het bijna dertigjarige bestaan heeft Europort aan de wieg van talrijke nieuwe ontwikkelingen gestaan. Het is de vertrouwde plaats geworden voor het lanceren van nieuwe initiatieven en ideeën, voor discussie over en verbetering van bestaande activiteiten en voor de statische of dynamische, maar altijd attractieve presentatie van produkten en diensten aan het geïnteresseerde en deskundige bezoek.

Toekomst

Wat betreft de toekomst stellen de organisatoren dat wat nog moet komen minstens zo interessant is. Zo zal de 26e Europort '93 plaatsvinden wanneer de eenheid van de Europese markt een feit is geworden. Wat de toekomst zal brengen is onbekend, de organisatoren zijn van mening dat er het nodige staat te % A. H. J. Bitter, RAI-projectmanager van Europort 91, is van mening dat de RAI trots mag zijn op de ontwikkelingen van de toonaangevende internationale maritieme tentoonstelling, die dit jaar voor de vijfentwintigste keer wordt gehouden. Bijna 490 deelnemers, afkomstig uit 21 verschillende landen, vertegenwoordigen 1400 bedrijven in zeven hallen, die 46.000 m2 beslaan. Foto RAI Amsterdam gebeuren. Zij denken dat het streven naar een verdergaande efficiency zich zal voortzetten. Dat zal als gevolg hebben dat er gestreefd zal worden naar een verdere inkrimping van de scheepsbemanning. Ook verhoging van de veiligheid op zee, verdere verfijning van geïntegreerde transportsystemen, betere communicatietechnieken en de herontdekking van het zeil voor de voortstuwing van schepen zijn maar een paar van de complexe opgaven waarmee de maritieme wereld zal worden geconfronteerd.

Wel ligt een spannende en uitdagende toekomst voor ons. Europort zal daarbij een belangrijke rol blijven spelen als toonaangevend internationaal platform voor de uitwisseling van kennis en ideeën, aldus de organisatoren.

Het expositieprogramma bevat alle produkten en diensten op het gebied van scheepsbouw, -inrichting, -reparatie, en -onderhoud; haven- en dokuitrusting. communicatie- en navigatieapparatuur, laad- en losinrichtingen, informatie-, advies- en ontwerpbureaus. Ook zaken als financiering en verzekering, uitmonstering, oceanologie, visserij, binnenvaart, natte aannemerij enz. komen op Europort 91 aan bod.

Opening

De officiële opening van de zilveren Europort wordt op 12 november verricht door een lid van het koninklijk huis. Wie dat is, blijft nog een geheim, aldus Bitter. Volgens het blad Schuttevaer van deze week zal prinses Margriet het zijn. Minister Maij-Weggen van verkeer en waterstaat zal spreken. Ir. W. J. ter Hart, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI), zal namens de Nederlandse scheepsbouw en reparatiesector het woordvoeren.

Na een opleving in 1990 lijkt het dit jaar wat minder goed te gaan in de Nederlandse scheepsbouw, stelt Ter Hart in een vooruitblik op de komende Europort. Hij hoopt dat het hier een „tijdelijke dip" betreft, ingegeven door reders die nu de pas inhouden vanwege de economische situatie. „Ik zie de toekomst niet somber in en verwacht dat de reders weer durven te investeren als de economie aantrekt", aldus Ter Hart.

De voorzitter van de VNSI verwacht overigens dat "Europa 1993" weinig invloed zal hebben op de Nederlandse scheepsbouw. Het verdwijnen van de Europese steun aan de scheepsbouw in 1993 zal volgens hem meer consequenties hebben. „De Nederlandse werven moeten zich hierop voorbereiden door nog efficiënter te gaan werken. Als je de beste bent in Europa, ben je alleen maar gebaat bij het verdwijnen van subsidies".

Tijdens Europort organiseert Financial Times op 12 en 13 november voor de tweede keer een belangrijk internationaal congres. Op 13 en 14 november vergadert de Ceda Pianc Conference. "Motor 2000" komt bijeen op 14 en 15 november. Besloten jaarvergaderingen zijn er op 14 november van de VNSI en de Koninklijke Nederlandse Reders Vereniging (KNRV).

De tentoonstelling is van dinsdag 12 tot en met zaterdag 16 november geopend van 10.00 tot 17.00 uur, op 4onderdag tot 21.00 uur. De entree bedraagt dertig gulden per persoon. .kritisch winkelen met Lucas Reijnders..

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.