+ Meer informatie

Soepeler beleid bij naturalisatie

1 minuut leestijd

DEN HAAG — De regering is bereid een soepeler beleid te hanteren inzake naturalisatie van vreemdelingen. Met deze mededeling is minister Dales, coördinerend bewindspersoon voor het minderhedenbeleid, gisteren in de Tweede Kamer vooruit gelopen op de vandaag ingediende begroting voor 1991, waarin dit plan is opgenomen.

De Tweede Kamer besprak gisteren het minderhedenbeleid. PvdA en CDA drongen daarin aan op die versoepeling. In de uitgebreide commissievergadering drong de PvdA met D66 aan op invoering van „contract compliance" waarbij de overheid alleen zaken doet met bedrijven die voldoende allochtonen in dienst hebben. Het CDA sprak zich hierover niet uit, VVD en SGP zijn tegen zo'n contract.

Het kabinet komt daarover nog met een standpunt, maar heeft al aangegeven meer te zien in een Wet bevordering arbeidskansen naar Canadees model. Adviesaanvragen over een dergelijke wet gaan echter pas de deur uit als werkgeversorganisaties en vakbeweging begin oktober zijn uitgedacht over mogelijke alternatieven. CDA en PvdA willen verder discriminatie van buitenlanders bij de toewijzing van woningen tegengaan door woningbouwverenigingen te verplichten tot een regelmatige rapportage over toewijzing van woningen aan etnische minderheden. De PvdA bepleitte uitbreiding van het kiesrecht voor buitenlanders. Maar een kamermeerderheid van CDA en VVD voelt daar niets voor. ...^„.^.i

Gebedsruimten

Het CDA hield een pleidooi voor subsidiëring van islamitische gebedsruimten en voor een universitaire leerstoel voor de opleiding van geestelijke leiders. Hier staat de PvdA weer terughoudend tegenover.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.