+ Meer informatie

Boekbespreking

2 minuten leestijd

'Het boek der waarheid' door ds. D.K. Wielenga JDzn. Uitgave Oosterbaan en Le Cointre B.V. Goes 1977. 208 pagina's prijs f 17,90. 

In zijn inleiding merkt de schrijver ondermeer op, dat met het door en
door chiliastische boek van Hal Lindsey ,,De planeet, die aarde heette" aan
de gemeente van Christus een totaal verkeerde uitleg ook van het boek Daniël
wordt gegeven. Het boek van Lindsey is dan ook een miskenning van het werk van Christus, biedt een verkeerde uitleg en leidt de gemeente van Christus op een dwaalspoor mede in betrekking met zijn visie op „De derde tempel". Wielenga merkt op dat het ook in lijnrechte tegenspraak is met artikel 25 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Het is niet overbodig zich te wapenen
tegen allerlei chiliastische stromingen en bewegingen. Door zich op teksten uit Daniël negen te beroepen willen zij hun adventsboodschappen aannemelijk maken. In het tiende hoofdstuk van zijn boek gaat deze Gereformeerde
Vrijgemaakte emerituspredikant en -lector op het gezicht van
de zeventig zeventallen in. Hij zegt dan: alhoewel het een moeilijk gedeelte
is „is het ook wel de moeite waard om het Woord Gods hier te leren lezen".
Wat de leer van de chiliasten betreft „zullen we ons dan moeten laten
leiden door wat de Schrift zelf zegt". Er is maar weinig veranderd, zo lezen
we vervolgens in het hoofdstuk dat gaat over de verklaring van de droom
door Daniël aan Nebukadnezar. Als de auteur lijnen trekt naar onze tijd, dan
ziet hij een streven naar het eeuwig vrederijk van de mens. „Geen volkerenorganisatie vermag iets" — niemand mag pro-Amerikaans, pro-Russisch of pro-Duits zijn. Wij hebben geen keus tussen al die wereldmachten;
wij hebben een principiële keus te maken. We kiezen voor de antithese;
Babel of Jeruzalem, het standbeeld of de steen". Het boek, waar een grondige studie aan voorafgegaan zal zijn, is opgedragen aan de gemeente van Rotterdam- Centrum, waarvan de schrijver van 1945 tot 1976 predikant geweest is. In een vijftiental hoofdstukken, voorafgegaan door een ter inleiding en afgesloten door een verantwoording van de illustraties, worden enkele belangrijke gedeelten uit het boek Daniël behandeld; de schrijver noemt deze passages: „de triomfen van de Allerhoogste in het boek Daniël". Als naslagwerk voor een Bijbelbespreking van het boek Daniël kan „Het boek der waarheid" een nuttige handwijzer zijn. Allicht kan zo een discussie over een bepaalde exegese op gang gebracht worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.