+ Meer informatie

Reiskosten van een militair zijn aftrekbaar

4 minuten leestijd

Kosten van woon-werkverkeer zijn nog steeds aftrekbaar. Het paarse kabinet heeft echter in het nieuwe belastingstelsel besloten dat er vanaf 2001 alleen nog een aftrek voor het reizen per openbaar vervoer en voor het reizen per fiets geldt. Wat is echter woon-werkverkeer?

Dat lijkt heel simpel. De reis van iemands werk- naar iemands woonadres. Maar wat is iemands woonadres? Volgens de wet is dat een woning of iemands verblijfplaats.

In de Algemene wet inzake rijksbelastingen is bepaald dat de plaats waar iemand woont "naar de omstandigheden wordt beoordeeld." Dat is dus een vrij ruime omschrijving. Het gaat vaak om de plaats waar iemands "middelpunt van sociale, economische en maatschappelijke leven" zich afspeelt. In de volgende zaak wordt echter aangegeven hoe de beoordeling hiervan in de praktijk werkt.

Het ging om een militair, een jongeman van 23 jaar die voor de Koninklijke Landmacht werkte. Iedere week moest hij zich melden bij de kazerne. Aldaar werkte hij en hij bracht er zijn tijd door met allerhande oefeningen die voor een soldaat nodig zijn. Na een dag werken kon hij 's avonds en 's nachts in de kazerne uitrusten en overnachten (als hij tenminste niet 's nachts op oefening moest).

Wanneer de week er weer op zat, reisde hij snel terug naar de woonplaats van zijn vader. Daar had hij een aantrekkelijk meisje ontmoet. Omdat ze elkaar door de week moesten missen, wilde het paar elkaar in het weekend zo weinig mogelijk uit het oog verliezen. Nu had de militair naast zijn vriendin ook nog vele andere bezigheden in het weekend. Hij deed aan tennis en nam deel aan het verenigingsleven. En zo was ook zijn weekend drukbezet.

Hij overnachtte dan steeds bij zijn vader, waar hij bij inwoonde. Ook zijn bankzaken regelde hij in de woonplaats van zijn vader. En na ieder weekend brak de werkweek weer aan en meldde hij zich bij de kazerne. Aldaar had hij na een dag werken 's avonds geen behoefte meer aan nieuwe verenigingen of sporten.

De militair deed aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 1999 en bracht hierbij een bedrag van 5757 gulden ten laste van zijn inkomen als aftrekbare reiskosten. De inspecteur ging hiermee niet akkoord. Voor de rechter betoogde deze dat de soldaat helemaal niet woonachtig was bij zijn vader, maar woonde in de plaats waar de kazerne stond. Het verblijf aldaar was immers niet kortstondig en het economisch en maatschappelijk belang van dit verblijf was veel groter dan de paar vrije dagen bij zijn vader.

De plaats van een woning of verblijf van iemand als de militair, die ongehuwd was en niet samenwoonde, werd volgens de inspecteur vooral door zijn werk bepaald. De soldaat moest immers in de kazerne overnachten, en voor zo iemand wordt de plaats van het werk vooral bepaald door zijn werkkring. "Het grootste deel, het middelpunt van het sociale en economische leven van de soldaat, edelachtbare, speelde zich daarom toch wel af bij de kazerne."

De militair was het hier niet mee eens. "Vanwege de onregelmatige diensten, meneer de rechter, had ik helemaal geen tijd voor een sociaal leven na werktijd. Bovendien hadden vele oefeningen vaak ook nog heel ergens anders plaats. Ik woon dus helemaal niet bij de kazerne. Helaas kan ik geen werkroosters uit 1999 meer overleggen, maar u moet van mij aannemen, als ik bij de kazerne ben, is het enige wat ik daar doe werken.

Trouwens, dat werk heeft vaak ook nog ergens anders plaats. U moet weten, ik reis iedere week weer met plezier terug naar huis, omdat ik daar mijn vriendin weer kan ontmoeten. Ook heb ik daar nog veel vriendenzitten. In de plaats waar de kazerne staat, ken ik verder niemand."

De rechter moest een beslissing nemen. Het was hem wel duidelijk geworden dat het sociale leven van de soldaat zich niet bij de kazerne afspeelde. Dat was in de woonplaats van zijn vader. Dat hij in de kazerne werkte, betekende natuurlijk wel dat hij economische binding had, maar het verhaal van de jonge soldaat bracht hem toch tot de conclusie dat zijn woonplaats de plaats was waar zijn vader woonde.

Dat de inspecteur aanvoerde dat hij werkte in de kazerne, is natuurlijk niet onjuist. Maar iemands sociale leven speelt zich niet altijd af waar de persoon in kwestie werkt; de jongeman heeft gelukkig ook nog een privéleven. En dat speelde zich af in de plaats waar zijn vader woont. De kosten van het woon-werkverkeer zijn dus aftrekbaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.