+ Meer informatie

D66 wil evolutie in schriftelijk examen

Seksualiteit en voortplanting niet centraal getoetst

3 minuten leestijd

De evolutietheorie moet in het voortgezet onderwijs bij het vak biologie worden behandeld en het onderwerp hoort thuis in het centraal schriftelijk eindexamen biologie. Dat vindt de Tweede-Kamerfractie van D66. Ook de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) denkt er zo over. Het reformatorisch voortgezet onderwijs reageert niet enthousiast op dat voorstel.

De D66-fractieleden Lambrechts en Bakker dringen er in schriftelijke vragen bij staatssecretaris Netelenbos van onderwijs op aan om toetsing van de kennis van de evolutietheorie op te nemen in het centraal schriftelijk eindexamen. De kamerleden mengen zich daarmee in een al enkele maanden lopende discussie tussen wetenschappers en docenten in het voortgezet onderwijs over de plaats van de evolutietheorie in het eindexamen.

Dat de theorie onderwezen moet worden, staat niet ter discussie. Evenmin is er verschil van mening over het feit dat kennis en inzicht op dat gebied getoetst moeten worden. Scholen zijn verplicht dat te doen in de schoolonderzoeken die in het eindexamenjaar worden afgenomen. De discussie loopt over het feit of de theorie niet ook onderdeel van het landelijk centraal schriftelijk eindexamen zou moeten zijn. Voorstanders van dat standpunt denken dat minister Ritzen niet op wetenschappelijke argumenten, maar op basis van oneigenlijke, politieke redenen heeft besloten de evolutietheorie buiten het centraal schriftelijk examen te houden.

De evolutietheorie was niet eerder onderdeel van het centraal schriftelijk biologie-examen. Voor het biologie-examen nieuwe stijl, dat nu voor het vwo voor het tweede jaar en voor de havo voor het eerste jaar geldt, heeft het kabinet in 1991 besloten dat de theorie alleen in het schoolonderzoek wordt geëxamineerd. Vorig jaar nam het kabinet hetzelfde besluit ten aanzien van de eindexamens biologie voor mavo en vbo (voorbereidend beroepsonderwijs). Daar is de evolutietheorie met ingang van het schooljaar '96/'97 onderdeel van de schoolonderzoeken.

Seksualiteit

Biologiedocent ir. J. van Dijke van het reformatorische Van Lodenstein College in Amersfoort voelt niets voor verandering van de door minister Ritzen vastgestelde regeling. ,,De onderdelen seksualiteit en voortplanting zijn ook verplichte examenstof bij biologie, maar die zitten evenmin in het centraal schriftelijk examen, omdat daar in verschillende culturen heel divers over wordt gedacht. Dat geldt ook voor de evolutietheorie en met name voor de interpretatie van het neo-darwinisme".

Van Dijke is geen tegenstander van onderwijs van het neo-darwinisme. ,,Leerlingen moeten kennis hebben van de mutatietheorie en de theorie van de natuurlijke selectie. Dat zijn ook belangrijke onderdelen van de genetica", zegt hij.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) deed vorige week eveneens een beroep op staatssecretaris Netelenbos om bij de komende vernieuwing van het onderwijs in de hoogste klassen van havo en vwo de evolutietheorie weer in het centraal schriftelijk examen op te nemen. ,,Inzicht in evolutionaire processen is dermate essentieel voor een goed begrip van biologische kennis, dat het volstrekt onvoldoende is om deze kennis alleen via het schoolonderzoek te toetsen", aldus de KNAW in een brief aan Netelenbos.

Verwerpelijk

Die opvatting van het KNAW vindt biologiedocent Van Dijke absoluut verwerpelijk. ,,Elke school die het schoolonderzoek serieus neemt, onderwijst die stof niet minder grondig dan die voor het centraal schriftelijk eindexamen. Zeker als het zaken betreft die levensbeschouwelijk van belang zijn. Je belicht dat soort feiten dan wetenschappijlijk en je interpreteert ze vanuit levensbeschouwelijk oogpunt. Het maakt nogal wat uit hoe je tegen een mens aankijkt".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.