+ Meer informatie

Wereldstad verkennen in voettochten

Parijs is ideaal reisdoel voor minnaars van kunst en historie

6 minuten leestijd

Wat moet nou een R.D.-lezer in het wufte Babyion, dat Parijs ongetwijfeld is, zij het niet wereldser dan bijv. Amsterdam? Hebhen wij voor onze vakanties iets te zoeken in deze grote stad-vande-mens, of moeten we liever de boorden van de Seine laten aan de beroepsbedelaars, de clochards? Wel, ik zou zo zeggen, dat dit helemaal van de toerist afhangt. Iemand, die dagelijks ten plattelande vertoeft, zal mogelijk zijn schaarse vakamie best eens in een grote stad willen doorbrengen, terwijl een Randstad-inboorling wellicht het vrije veld, de bergen en de zee zal zoeken. Wie ontvankelijk is voor (historisch) stedeschoon, voor prachtige oude kerken en gebouwen, voor rijke musea of voor zomaar wat winkelen en wandelen, zal zeker in Parijs ruim aan zijn trekken kunnen komen, op voorwaarde, dat hij wat extra zakgeld bij zich steekt en eventueel hoofdpijnpoeders voor de al te grote drukte.

Gesteld echter, dat iemand zijn keuze gemaakt heeft en zich naar de Franse lichtstad wil begeven, wat staat hem dan te doen? Hij kan diverse wegen bewandelen. Bijv. intekenen op een reis, georganiseerd door een van de onder ons bekende betrouwbare reisbureaus. Natuurlijk kan hij ook als privé-persoon de reis maken, per auto, maar dat is zeer te ontraden, want met geringe ervaring voelt men zich in de zeer grote verkeersdrukte snel verlof ren. Bovendien is het openbaar vervoer in Parijs, vooral de metro, uitstekend geregeld en een toerist kan voor schappelijke prijsjes een abonnement krijgen voor vier of zeven dagen. Men kan ook een vliegreis maken, maar per comfortabele internationale trein (T.E.E. Etoile du Nord) is men in ongeveer vijf uur vanaf Rotterdam op station Parijs-Noord. Alles zelf regelen is voor de meer avontuurlijk ingestelden wel zo aantrekkelijk, maar de totaal verzorgde reis biedt minder kans op teleurstellingen.

Er van uitgaande, dat men nu eenmaal zijn keuze bepaald heeft en in Parijs aangekomen is op eigen gelegenheid, wat zijn dan de mogelijkheden? 

Wandelaar

De meer cultureel geïnteresseerden, trouwens ook anderen, zouden wij persoonlijk aanraden, onderdak te zoeken in i de nabijheid van de Seine, vlak bij het Louvre of de Pont-Neuf. Van hieruit kan de wandelaar prachtige voettochten maken en zonodig zijn diverse metro-stations in de buurt.

Men moet zich wel eerst een goede gids aanschaffen. Een van de beste en uitvoerigste is die van de ANWB, die ook voor niet-leden verkrijgbaar is, maar er zijn pok tal van andere, beknopter uitgaven (o.m. van Allert de Lange en Kosmos, beide gespecialiseerde uitgeverijen op het gebied van reisgidsen en kaarten). Een beknopte, maar mooi geïllustreerde en handige wegwijzer is de in Parijs verkrijgbare tweetalige (Frans en Duits) gids .,Paris vu en quatre jours — in vier Tagen". Hieruit ' kan de toerist, die zich wel moet wachten voor het waandenkbeeld, dat hij „alles'' moet hebben gezien, een prima keus maken. Persoonlijk zijn wij een grote voorstander van het te voet verkennen van een grote stad; de metro dient er voor om u in een bepaalde wijk te brengen, de „apostelvoeten" doen de rest. 

Zo spoedt (drentelt) de museumliefhebber naar het kolossale complex, dat het oude en het nieuwe Louvre omvat, prachtig gelegen aan de Seine en het Tuilerieënpark, met aan de ene zijde de Rue de Rivoli, een lange brede winkelstraat met overdekte wandelgangen en grote warenhuizen, zoals de bekende magazijnen van de Samaritaine. In het Louvre late men de Mona Lisa glimlachen en de Venus van Milo zonder armprothese de vele toeristen afwerend bejegenen en men zoeke liever de prachtige aan het oude Egypte en Babylonië - Assyrië gewijde afdelingen op. Er zijn echter ook tientallen andere interessante musea, raadpleeg de gidsen.

Kerkentocht

De "kerkganger", d.w.z. de bezoeker van oude kerkgebouwen uit andere dan religieuze overwegingen, haaste zich naar de zeldzaam mooie „Notre Dame" op het eilandje in de Seine, dat lie de )a Cité heet. Men staat hier op zeer historische bodem, want hier was de vroegere Romeinse nederzetting en hier lag de bakermat van het latere Gallië. In deze „Notre Dame" von den ook de grote kroningsplechtigheden der Franse koningen plaats. Een gans andere, veel recentere, kerk is die van het Heilig Hart (Sacré Coeur) op de heuvel Montmartre in het noorden — zichtbaar vanuit de trein als men Parijs vanuit ons land binnenrijdt. Over deze kolossale basiliek, die eerst in onze eeuw voltooid werd, schreven wij reeds eerder in dit blad. De „kerkganger" voornoemd kan ook een kijkje nemen in de kerk van St. Eustache; niet ver van de Rue de Rivoli en tegen de vermaarde Hallen aan, die hun functie geleidelijk aan verloren hebben, maar waar het bloed van duizenden geslachte varkens nog door de goten stroomt; wel interessantmaar niets voor mensen met een al te fijne neus...

De St. Eustache mag men zeer terecht een Hallen-kerk noemen. In dit gothische bedehuis zijn vaak concerten; in de Notre Dame telkens orgelbespelingen.

Protestanten

Wie toch in dit gebied van het eerste arrondissement rondhangt, moet ook de grootste protestantse kerk van Parijs bezichtigen — van buiten, want protestanten houden hun kerkgebouwen doordeweeks immers altijd op slot; zij lijken vaak zondagschristenen... — en dat is de kerk van hej; Oratoire du Louvre, vlak bij het museum. Ervóór is het kolossale standbeeld van Gaspard de Coligny te zien. Trouwens deze hele wijk, waar zich de beruchte Bartholomeusnacht heeft afgespeeld, heeft herinneringen aan de Hugenoten. Ook de merkwaardige kerk van St. Germain l'Auxerrois vindt — gelegen aan de Rue de l'Amiral De Coligny — daarin haar plaats.

Eiffeltoren

Maar Parijs heeft ook nog andere zaken te bieden aan de toerist. Allereerst de kolossale Eiffeltoren, die — uitermate triest detail! — jaarlijks vele Parijzenaars en anderen gelegenheid biedt, zich van het leven te beroven. Dicht bij de toren, die allerwegen zichtbaar is, ligt het wel pompeuze, maar naar onze smaak steriele Palais Chaillot. waarvan de bouwstijl in de verte herinneringen oproept aan de Nazi-„barok" van Hitlers bouwheer Speer. Iedere toerist moet natuurlijk ook langs het Eendrachtsplein (Place de la Concorde) met de Egyptische obelisk zijn gewandeld naar de Are de Triomphe met het graf van de onbekende soldaat op de beroemde Place de l'Etoile, die nu Place Charles de Gaulle heet. Een wandeling over de brede Avenue des Champs Elysées heeft men dan achter de rug en desgewenst is in de Rue Daru de kathedraal van de Russisch-Orthodoxe vluchtelingen in de Franse hoofdstad bereikbaar, weer heel anders dan de r.k. kerken.

Parken

Naast kerken, monumenten, musea en grote warenhuizen vindt men overigens ook nog natuurschoon in deze wereldstad. De Seine-oevers zijn zonder twijfel mooi, vooral bij zomeravond. Een prachtig plekje, druk bezocht door jonge gelieven, is het Square du Vert Galant (onder de Nieuwe Brug), de uitloper van het lie de la Cité. Heel fraai is ook het grote park van de Buttes-Chaumont, terwijl de Tuilerieëntuinen en het Trocadéro-park ook een wandeltocht rechtvaardigen.

Zo blijkt het mogelijk, dat de toerist, genietend van uiensoep, croissants en stokbrood, een schitterende vakantie doorbrengt in deze wereld(se)-stad.

Overdaad

De geïnteresseerde in kunst en historie kan in Parijs zijn hart ophalen. Hij of zij moet zich echter beslist hoeden voor het al genoemde kwaad: in een paar dagen zoveel mogelijk te willen zien. Want dan heeft men geen vakantie meer, maar is jager en wild beide geworden in een waanzinnige drijfjacht.

Daarom, vraag eerst uitvoerige documentatie aan bij uw reisbureau of bij het bureau van de Franse Toeristen Service, Rokin 128 in Amsterdam, telef. 020-235222. Eventueel kunt u zich ook wenden tot de afdeling voorlichting van de Franse ambassade, Korte Voorhout 1 in Den Haag, telef. 070-184725 (kanselarij), maar alleen in geval van dringende noodzaak.

Wie op zondag in ParUs een Nederlandstalige protestantse kerkdienst wil bijwonen kan terecht in de ChapeUe de Ia Société des Missions, Boulevard Arago 102, Parijs-XIV. Voorganger is hier, om half elf, ds. K. Welbcdacht, predikant onder de Gereformeerde verstrooiden in Frankrijk. Ds. Welbedacht woont even buiten Parijs, Rue Berlioz nr. 24 in Sceaux, departement 92 (Hauts du Seine), telefoon (Parijs) 702-3621.

Wie onverhoopt in Parijs in moeilijkheden zou raken, kan zich wenden tot de Nederlandse ambassade aldaar. Rue de Grcnell 85, Parijs VII, telef. 222-12-40.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.