+ Meer informatie

Leer ons bidden

4 minuten leestijd

Het gebed is onmisbaar. Daarover ging de lezing tijdens de eerste avond van de Stichting Reformatorische Bezinningsavonden (SRB) op 2 november 1991 in Rotterdam. Als symbolische weergave van de afgelopen vijf jaren heeft het bestuur van de SRB een boekje het licht doen zien met de titel "Leer ons bidden". Diverse malen en vanuit verschillende invalshoeken is bij het onderwerp "Het gebed" stilgestaan. Het SRB-bestuur heeft deze lezingen laten uitwerken. Samen vormen ze het boekje dat zaterdag in de Petruskerk in Woerden zal worden gepresenteerd. Negen predikanten, onder wie ds. G. J. van Aalst, ds. D. J. Budding en ds. P. den Butter, belichten een aspect van het gebedsleven. Vragen die aan de orde komen zijn onder andere: laat de Heere Zich verbidden?; heeft je gebed wel zin?; waarom zou ik bidden? Het boek zal niet alleen via de SRB-tafel worden verkocht maar ook via de boekhandel zijn weg naar de lezers vinden. (Uitg. De Ramshoorn, Goes; 167 blz.; ƒ 25,00, na 1 februari ƒ 27,50.)

Apologetiek

Prof. dr. W. H. Velema koos als titel voor zijn afscheidscollege vorig jaar het thema van de apologetiek. Naast de uitgave van deze rede in de serie Apeldoornse Studies is er ook een versie (zij het geen popularisering) verschenen in de brochurereeks van de Willem de Zwijgerstichting. Er zijn vergevorderde plannen voor een vertaling van deze brochure in het Frans, met het oog op het gebruik voor theologische cursussen op het Afrikaanse continent. De prijs van de brochure is ƒ 9,50. Donateurs van de stichting krijgen jaarlijks twee (soms drie) brochures voor de bijdrage van minimaal ƒ 12,50 per jaar. De brochure is te bestellen bij de Willem de Zwijgerstichting, Postbus 10049 te Apeldoorn.

Stille tijd

In "Tijd voor stille tijd" introduceert Alister McGrath een nieuwe en originele benadering van persoonlijke bijbelstudie, aldus de tekst op de achterkant van het boek. ,,Zonder af te doen aan de centrale plaats van Gods Woord, pleit hij voor een andere manier van omgang met de Schrift. Inleving en overdenking zijn daarbij kernwoorden". De rector van Wycliffe Hall en docent van de theologische faculteit van de Oxford University ,,breekt een lans voor de evangelicale geloofsbeleving. Hij reikt materiaal aan om vorm te geven aan die spiritualiteit door middel van stille tijd". Volgens McGrath omzeilt dit boek de problemen die veel mensen met stille tijd hebben. ,,Een van die problemen is dat men zich ervan bewust is dat er meer hulp en leiding nodig is dan er meestal wordt geboden. Een ander probleem is dat er meer nadruk wordt gelegd op tekstverklaring dan op de waardering van het geestelijke belang ervan". (Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; 120 blz.; ƒ 21,50.)

Postille

Voor de 48e keer verscheen de Postille. Deze handreiking ter voorbereiding van de zondagse eredienst staat onder redactie van de werkgroep kerk en prediking. Behalve preekschetsen voor iedere zondag van het jaar geven de predikanten ook aandacht aan diensten waarin de bediening van de heilige doop, de openbare belijdenis des geloofs, de viering van het heilig avondmaal of de bevestiging van ambtsdragers plaatsheeft. Ook komen de thema's zending, diaconaat, een dienst met verstandelijk gehandicapten, een dienst in de gevangenis en de gedachtenis der gestorvenen aan de orde. De laatste twee rubrieken zijn nieuw in de Postille.

Er is geen preekschets voor de voorbereiding en de nabetrachting op het heilig avondmaal. Evenmin is er aandacht voor de huwelijksdienst en de dienst op nieuwjaarsdag. De Postille geeft verder een overzicht van recente literatuur op het gebied van de prediking. In een inleidend artikel gaat prof. dr. M. den Dulk in op de vraag welke taal voor de prediking het meest geëigend is, het betoog of de vertelling. (Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; 258 blz.; ƒ 48,50.)

Kernteksten

In "Kernteksten uit de zendbrief aan de Filippenzen" komt de bijzondere band tussen Paulus en de gemeente van Filippi naar voren. Telkens blijkt hoezeer deze gemeente in Klein-Azië betrokken is bij het wel en wee van de apostel, evenals bij de voortgang van het Evangelie. ,,De wijze waarop de jonge christenen meeleven met het zendingswerk heeft ons veel te zeggen voor het missionaire gehalte van ons gemeente-zijn vandaag", vermeldt de achterflap. Het boekje komt uit in Schriftwerk. Deze serie, die onder redactie staat van drs. M. van Campen, wil een handleiding zijn voor persoonlijke meditatie en gemeenschappelijke bijbelstudie. (Uitg. De Groot Goudriaan, Kampen; 92 blz.; ƒ 14,90)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.