+ Meer informatie

Zal ik naar de christelijke mavo in de buurt gaan, of naar een reformatorische school?

7 minuten leestijd

Als je in groep 8 van de basisschool zit, moeten je ouders deze maand kiezen naar welke school je straks zult gaan. Wordt dat een "gewone" christelijke school, of een reformatorische? Een meisje van 12 hoorde van een vriendin allerlei negatieve verhalen over de reformatorische school. Een ander zei weer dat ze met haar rok een buitenbeentje zou zijn op een gewone mavo. Wat is de juiste keus? Zit het alleen in de kleding?

Ik zit nu in groep 8 en moet kiezen voor een school. Nu draag ik altijd een rok of jurk en wil dat graag zo houden. Ik kan naar de mavo volgens de schooltest. Ik heb een vriendin die gaat naar een christelijke mavoschool in de buurt. Nu wil zij dat ik met haar meega. Omdat ik misschien naar een reformatorische school wat verder wegga, zegt zij: er gebeurt dit en dat. Voorbeelden: in de bus waar jij in zit, vloeken ze en er wordt gestolen. Is dat waar? Of gaat dat erom dat ik met haar meega ? En ah ik de Heere fezus wil volgen wat doe ik dan? Onze meester zegt dat ik naar de mavo in de buurt kan gaan en dat dat het beste is, maar mijn nicht zegt: ,Je wordt er buiten gesloten, omdat je een rok draagt."

Je vraag speelt momenteel weer in verschillende gezinnen. En terecht. Het is niet om het even naar wat voor school ouders hun kinderen sturen. Let wel: belangrijker dan de school is het gezin. Ouders mogen en kunnen de opvoedingstaak niet aan een school overdragen. Maar als wij dat beseffen, zullen wij, als dat geografisch mogelijk is, ook een school kiezen die in overeenstemming is met datgene wat wij thuis begeren. Dit betekent niet dat een school alleen maar goed kan zijn als er "reformatorisch" boven staat. Er zijn ook nog mavo- en andere scholen in de regio waar Gods Woord richt- en meetsnoer is. Op deze scholen zal meestal niet de regel gelden dat meisjes niet in een lange broek Als je in groep 8 van de basisschool zit, moeten je ouders deze maand kiezen naar welke school je straks zult gaan. Wordt dat een "gewone" christelijke school, of een reformatorische? Een meisje van 12 hoorde van een vriendin allerlei negatieve verhalen over de reformatorische school. Een ander zei weer dat ze met haar rok een buitenbeentje zou zijn op een gewone mavo. Wat is de juiste keus? Zit het alleen in de kleding? mogen lopen. Die regel hebben die scholen vanuit de ontstaansgeschiedenis niet kunnen invoeren. De reformatorische scholen konden een nieuwe start maken en zo nieuwe regels stellen die de ouders graag gesteld zagen. Ik heb in mijn jeugd op hervormde scholen gezeten, waar ook wel meisjes met een lange broek kwamen, maar waar het onderwijs was naar Schrift en Belijdenis. Ik zou het een onverantwoorde zaak gevonden hebben als er alleen om die reden een andere school was opgericht. Het gaat in de eerste plaats om het gehalte van het Bijbelonderwijs en de wijze waarop dat doorwerkt in de andere vakken. Dat is het waaraan het onderwijs gemeten moet worden. ledere ouder is daartoe verplicht, omdat zij bij de doopvont beloofd hebben hun kinderen op te voeden in de "voorzeide leer". Dat gebeurt echter niet alleen op scholen waar in de naam het predikaat "reformatorisch" gevoerd wordt. Ik denk dat niet veel ouders op zo'n school gezeten hebben, omdat die naam in hun jeugd nog niet gangbaar was. Maar die lange broek dan? Wel, waarom ik erop tegen ben dat een meisje een broek draagt, heb ik in deze rubriek al eens uiteengezet en dat antwoord is ook opgenomen in het boekje "Jouw vragen".

Meelopen
Zelf heb ik in onze regio voor mijn kinderen ook heel bewust gekozen voor reformatorische scholen. Maar dat is niet vanwege die lange broek als zodanig. Dat is iets wat wij in onze gezinnen moeten opvangen. Op straat, en later op je werk kom je overal vrouwen met lange broeken tegen. Misschien kan het ook wel goed zijn om al jong te leren wat dat betreft je eigen weg te moeten gaan. Soms hoor ik verhalen over hbo en universiteiten, waar meisjes die op school geen broek aan mochten en het ook niet deden, ineens alleen nog maar in een broek lopen. Ik denk dan: „Ze hebben het alleen voor de omgeving gelaten en niet uit principe. Of als de ouders er tegen waren, hebben ze het niet weten over te dragen." Ik denk dat het heel belangrijk is om je al jong heel bewust te zijn van hetgeen wij als christenen doen en laten, en dat wij ons dat ook eigen maken. Dat is beter dan alleen maar gemakkelijk in de grote stroom meelopen. Dit geef ik nadrukkelijk aandacht, omdat ik het heel erg vind wanneer men na het verlaten van de reformatorische school zich heel anders gaat kleden en gedragen.

Toetsen
Let wel: dit mag niet omgekeerd worden als argument om maar naar een niet-reformatorische school te gaan. Néé, wij hebben de school die het meest in onze omgeving ligt, te toetsen op het principiële gehalte. En als die principieel niet in overeenstemming is met de voorzeide leer, dan hebben wij het verderop te zoeken. Maar waarom ik toch eerst even de aandacht vestig op de school in de regio? Omdat ik het ook triest vind dat goede scholen moeten verdwijnen, wanneer meer en meer kerkelijke jongeren naar een reformatorische school gestuurd worden. Nogmaals, als dat vanwege de kwahteit van het onderwijs nodig is, dan moet het! Maar als het eigenlijk niet nodig is, maar vanwege bepaalde zaken als kleding, toch gebeurt, dan vind ik dat triest.

Stoer doen
Maar nu naar jouw concrete vraag: je begrijpt dat ik de door jou genoemde school niet ken. Ik kan geen waardeoordeel geven. Je ouders zullen het zelf ernstig moeten onderzoeken. Dat je vriendin van alles aangrijpt om je mee te nemen naar haar nieuwe school, begrijp ik. Ik ken haar verhalen ook. En helaas zijn sommige verhalen waar. Maar gelukkig zijn ook veel verhalen onwaar. Maar ondeugd wordt er niet alleen in reformatorische schoolbussen uitgehaald. Het gebeurt helaas overal waar concentraties van jongelui zijn. Er hoeven er maar een paar te zijn die stoer willen doen om op te vallen en dan heb je het al. Ik weet ook dat scholen er alles aan proberen te doen om het vervoer zo ordelijk mogelijk te regelen. Maar als er iets misgaat, dan is dat niet door de scholen, het is niet door het onderwijs, maar het is door de jongeren zelf. Soms wordt er ook gesproken van "vieze taal". Dat is erg. Heel erg. Maar als mensen daar misbruik van willen maken, zeg ik heel nuchter of men zich ook realiseert hoe op veel moderne scholen het leven van jongens en meisjes onder elkaar is. Zou het ook mogelijk zijn dat men daar soms geen "vieze praatjes" meer heeft, omdat men al verder is en leeft...?

Keet schoppen
Op onze jongeren wil ik een ernstig appèl doen zich als christelijke jongeren te gedragen, want alle wangedrag doet de Heere oneer aan. Dat geldt niet alleen in de bus, maar ook IIHII als wij in file of in groepjes fietsen en onderweg bij voorbeeld oude mensen naroepen, een vuilnisbak omtrappen, enz. Alle jongeren doen dat, maar als het gebeurt door jongeren van wie men ziet naar wat voor school ze gaan, dan wordt de Naam van de Heere gelasterd. Als wij in de bus "keet schoppen" en de chauffeur doet nergens aan, dan wordt hij weinig jaloers gemaakt. Maar dat zijn dingen die wij als ouders onze kinderen moeten leren en jullie als jongeren elkaar. Vraag "relschoppers" maar rustig om niet zo overdreven te doen. Als ze stoer willen doen, moeten zij dat maar doen onder de ogen van vader of van de conrector. Dan is het flink. Wel, naar aanleiding van je vraag zijn er verschillende aspecten aan de orde gekomen. Ik hoop dat je ouders de wijsheid krijgen om de goede school voor je te kiezen en wel in overeenstemming met de doopbelofte tot eer van de Heere en tot jouw heil.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.