+ Meer informatie

OR Philips fel tegen lagere winstuitkering

Koppeling met dividend niet redelijk

2 minuten leestijd

EINDHOVEN — De Centrale ondernemingsraad van Philips heeft bij de leiding van het concern ernstig bezwaar gemaakt tegen de verlaging van de winstuitkering voor de werknemers. Dat blijkt uit het jongste nummer van „In overleg" een uitgave van Philips, waarin .verslag wordt gedaan van het intern overleg.

De hoogte van de winstuitkering is bij Philips gekoppeld aan de hoogte van een dividend. Omdat dit dividend met ruim tien procent is verlaagd daalde de winstuitkering met één procent.

De kritiek van de COR richt zich met name op het feit dat de sterke daling van het dividend voor de aandeelhouders volledig wordt gecompenseerd door een extra uitkering ten laste van de ingehouden winst. Het heeft de COR geschokt dat de ondernemingsleiding voor de eigen werknemers niet hetzelfde argument wil gebruiken als voor de aandeelhouders, die de extra uitkering krijgen als weerspiegeling van het vertrouwen in de toekomst.

Niet overtuigend
De COR vindt dat er nu meer dan ooit reden is om het vertrouwen van de medewerkers in de toekomst te versterken. De COR is voorts van mening dat de argumenten voor de drastische verlaging van het dividend niet overtuigend zijn. Wanneer de reservering voor de herstructurering van het bedrijf buiten beschouwing wordt gelaten is de winst volgens de COR over 1980 hoger dan die over 1979. De reservering voor de herstructurering is bedoeld om in de komende jaren de rentabiliteit van de onderneming te verhogen.

Dit is, aldus de COR, duidelijk in het voordeel van de aandeelhouders. De gevolgen hiervan voor de medewerkers zullen eerder negatief uitvallen omdat de herstructurering ongetwijfeld een verdere vermindering van de werkgelegenheid tot gevolg zal hebben. Uit het feit dat de aandeelhouders hiervoor niets behoeven af te staan en de medewerkers wel, concludeert de centrale ondernemingsraad dat de werknemers bijdragen aan hun eigen afvloeiing. De COR vindt dit een cynische benadering van de problematiek van de herstructurering.

Alsnog betalen

Het argument van de onderneming dat het slechte Nederland-resultaat de nu gevolgde werkwijze aanvaardbaar maakt wijst de COR volstrekt af. Volgens de COR is het negatieve resultaat in Nederland niet ontstaan doordat de Nederlandse activiteiten onrendabel zijn, maar door oorzaken die buiten de invloedsfeer van de medewerkers liggen. Welke die oorzaken dan wel zijn wil de COR in het belang van de onderneming niet in het openbaar kwijt.

De COR heeft er bij de leiding van het concern met grote nadruk op aangedrongen om alsnog te besluiten de medewerkers evenals de aandeelhouders een extra uitkering te geven. Dit te meer daar de ingehouden winst waaruit de uitkering aan de aandeelhouders wordt betaald in het verleden in mindering is gebracht op de winstuitkeringen voor het personeel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.