+ Meer informatie

Rentevrijstelling

3 minuten leestijd

Vandaag gaat de worsteling over de tussenbalans verder. Zaterdag lukte het niet om tot een afronding te komen. Gisteren werd (helaas) een groot deel van de dag door politici uit het regeringskamp besteed aan onderling overleg.

Wel zijn inmiddels allerlei bezuinigingsplannen naar buiten gekomen. Een van de zaken die door minister Kok worden voorgesteld, is de afschaffing van de rentevrijstelling. Ook de dividendvrijstelling zou gaan verdwijnen, terwijl de rente op consumptief krediet straks niet meer aftrekbaar is. Dat alles bij elkaar zou de schatkist 1,6 miljard gulden op moeten leveren. Alleen de aftrek van de hypotheekrente blijft gehandhaafd. Woningbezitters moeten echter wel een hoger huurwaardeforfait gaan betalen.

Dat het consumptief krediet straks geen aftrekpost voor de inkomstenbelasting meer oplevert, is goed te verdedigen. Hypotheekrente is daarentegen een andere zaak. Allereerst is er verschil in maatschappelijk belang. Er is meer reden om mensen tegemoet te komen in de kosten van hun eigen huis dan in de kosten die ze maken voor de financiering van hun auto of hun zeilboot. Bovendien wordt er ook belasting geheven over de fictieve opbrengst (uitgespaarde huur min onderhoudskosten etcetera) van het eigen huis. Dat huurwaardeforfait wordt nu waarschijnlijk met ten minste 3 procent verhoogd. Een probleem is daarbij wel dat de grens tussen woninghypotheken en consumptief krediet niet altijd waterdicht is. Misschien kan daar ook nog wat aan gedaan worden.

Ten aanzien van de rente op spaartegoeden was de situatie een aantal jaren geleden zo, dat alle rente-inkomsten belastbaar waren. Er werd echter weinig controle op uitgeoefend of die rente-inkomsten wel correct werden opgegeven. In de praktijk leidde dat ertoe dat veel rente voor de belasting verzwegen werd. Dat hoorde natuurlijk niet, maar anderzijds was het, met name in de jaren dat de inflatie hoog was, ook onrechtvaardig dat het hele rentebedrag belastbaar was (en dus voor de helft of meer aan de fiscus moest worden afgedragen), terwijl die rentevergoeding nauwelijks voldoende was om de waardevermindering van het gespaarde bedrag te compenseren.

In de huidige situatie is er sprake van een royale rentevrijstelling (duizend gulden voor alleenstaanden, het dubbele voor echtparen) en moeten de banken in Nederland aan de belastingdienst opgeven aan wie ze rente betaald hebben. Helemaal sluitend is dat systeem niet. Men kan immers ook zijn geld bij buitenlandse banken onderbrengen.

Beperkte spaartegoeden blijven nu echter, volstrekt legaal, buiten de fiscus. Dat zal, als de plannen van minister Kok doorgaan, straks anders worden. Ongetwijfeld leidt dat ertoe dat mensen allerlei vluchtwegen gaan zoeken om te voorkomen dat ze belasting moeten gaan betalen over hun rente-inkomsten.

Van belang is ook hoe men dergelijke spaartegoeden en de rente-opbrengsten daarvan beziet. Socialisten staan van huis uit vrij kritisch tegenover een dergelijk arbeidsloos inkomen. Anderen vinden het juist zinvol de mensen tot sparen aan te zetten. Die uiteenlopende benadering leidt er gemakkelijk toe dat men ook geneigd is over de belastbaarheid van rente-inkomsten verschillend te oordelen.

Ook al is het in het kader van de jongste bezuinigingsoperatie onvermijdelijk om te snoeien in de overheidsuitgaven, subsidies en aftrekposten, toch is het ongewenst de rentevrijstelling helemaal te laten vervallen. CDA-senator Christiaanse, zelf hoogleraar in het belastingrecht, bepleitte in dit verband een halvering van de vrijgestelde bedragen. Dat zou betekenen dat voor echtparen (bij de huidige rentestand) spaartegoeden beneden de 15.000 à 20.000 duizend gulden buiten de fiscus kunnen blijven. Dat is in ieder geval beter dan hetgeen nu door minister Kok wordt voorgesteld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.