+ Meer informatie

Discrete uitvoering uitkering aan minima

Albeda over duurtetoeslag

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De maatregel dat gezinnen met een miniuminkomen een eenmalige duurtetoeslag krijgen van 250 450 gulden zal discreet worden uitgevoerd, aldus minisr Albeda (Sociale zaken) gisteren in de Tweede kamer tij;ns het debat over het ombuigingspakket van de regering.

Geen rijen voor loketten, zo zei hij iet name tegen de socialist Van der oef die had gesproken over een dicriinerende maatregel en had gepleit 5or een maatregel die alle minimuinkomens omvat. De uitvoering van ; maatregel zal geheel schriftelijk jn, aldus Albeda. In het najaar zullen D de postkantoren formulieren te krij;n zijn om de duurtetoeslag aan te vram, die in december zal worden verrekt via de gebruikelijke- financiële malen. De minister zei, dat op deze ijze wordt voorkomen dat de mensen ; toeslag zien als een beschamende tkering.

Steekproeven
De gemeentelijke sociale diensten lUen de uitvoering samen met de uitleringsorganen van de sociale zeker;id verzorgen. Steekproefsgewijs zal gecontroleerd worden of de verstrekgegevens op de aanvraagformulieren ist zijn. Het kabinet komt tegemoet in de voorwaarde van de gemeenten, it de uitvoering, hen geen extra geld )st. Hiervoor is 25 miljoen'gulden behikbaar. Die zullen moeten' worden isteed aan kosten voor overwerk en tzendkrachten, advertenties, formu!ren en porto. De socialist Van der Doef diende-een otie in om de uitkering aan de miniuminkomens niet te beperken tot getinen, maar ook te laten gelden voor leenstaanden. Voorts moet volgens im aan de voorwaarde worden vollan dat de uitvoering geen onderheid tussen rechthebbenden veroorakt. De stemmingen die het debat moeten sluiten vinden vanmiddag plaats.

Reactie VNG
; VNG (Vereniging van Nederlandse ^meenten) heeft dinsdag het ministe; van Sociale zaken erop gewezen dat voorgenomen maatregel om de mini3 een uitkering ineens te geven, veel tra werk zal meebrengen voor de ge;entelijke sociale diensten. De VNG ïat wel positief tegenover de inschaling van de gemeentelijke sociale MIN. ALBEDA ...discreet... diensten bij de uitvoering van de maatregel.

De VNG wil voorkomen dat door de uitkering ineens aan de mihima de dienstverlening aan mensen die een beroep doen op de sociale diensten voor een bijstandsuitkering of een werkloosheidsuitkering in het gedrang komt.

de krant die stevig in z'n schoenen staat

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.