+ Meer informatie

BRIEFWISSELING

4 minuten leestijd

Beste Vrienden en Vriendinnen,

Een van onze vrienden heeft mij een brief gestuurd naar aanleiding van wat ik laatstelijk schreef over Ps. 78 : 33, over de held, die juicht van de wijn. Had Datheen in zijn vertaalde berijming gesproken van een „dronckig mensch", onze vriend wijst er op, dat de onberijmde psalm spreekt van de juichende held. Dat had dus de Prins op het oog.

Ik wil er gaarne nog iets van zeggen. Ik geloof niet dat in dr grond der zaak veel verschil ligt tussen Datheen s dronckig mensch en de held die van de ivijn juicht. In beide toch heeft de opwekkende werking van de wijn tot beeld gediend. Er was dus geen speciale reden voor de Prins om zich deze oude rijm zo aan te trekken. Men denke er wel aan. dat wij hier handelen over een berijmde psalm. Door mensen berijmd. Gaat het nu om Schriftuitlegging — en daarheen voert mijn Zeeuwse vriend mij — dan moeten wij oude en nieuwe rijm terzijde leggen en onze Statenbijbel opendoen. Dan zijn wij echter op het punt. gekomen, da! ik verklaren moet bevoegd noch bekwaam te zijn de H. Schrift uit te leggen. Daarmede ben ik in mijn vorige brief dan ook niet bezig geweest. Maar gelukkig, het W oord (rods spreekt-ook tot de minst-geleerde, elk kind van God kan er in lezen en wordt er door onderwezen en getroost; er mag tussen God en de ziel zich geen enkel mens stellen. De H. Geest bedient Zich van het IVoord zoals het ons is toegekomen. (Lees art. 3 tot 7 van de Ned. Gel. Belijdenis.) In de weg der middelen zendt de Heere Zijn dienaren om tiaar dit Woord het Evangelie te prediken. En ook voor al de jonge mensen geldt het bevel: Onderzoekt de Schriften, zvant die zijn het die van Mij getuigen. Dagelijks in de Bijbel te lezen is een noodzakelijke en kostelijke bezigheid, welke ik U allen niet genoeg op het hart kan drukken. Want het is het Woord van de levende God! Het is onwankelbaar, en dat. zegt wat in een bewogen wereld en in een wankelend mensenleven.

Voorts geef ik toe, dat inderdaad de twist des Heeren met Nederland in 1795 meer oorzaken had, dan dat de Prins z'n kerkbode had dichtgeslagen. Maar wel moet ik staande houden dat dit voorval een uiting was van het verval waarin de kerk gekomen was. Volk en kerk waren beide door de revolutie-en vernieuwingszucht aangetast. En de ketterijen in de kerk hebben zicli de eeuwen door van het lied als voertuig van nieuwe leringen bediend. Er is geschiedenis! De Heere leidt Zijn Kerk al de eeuwen door. Die Kerk kent continuïteit, successie, opvolging. Er is geen enkele zaak waar zij zo maar als nieuw invalt. In deze zelfde 78e Psalm wordt dat ook kostelijk getoond, zoals in meerdere Schriftgedeelten. Het Woord leert de band aan hel ver led ene overal. En zo verschijnen er ook altijd dwalingen, oude dwalingen maar in een nieuw gewaad. Het ernstig onderzoek van de Bijbel is nu nodig om die dwalingen te mogen zien. En dan hebben ivij nog die rijkdom van de belijdenis der vaderen, ze is nog steeds onovertroffen, omdat de H. Geest haar aan de Kerk heeft geleerd. En steeds weer blijft leren.

Niemand denke hier aan stijfhoofdigheid of beuzelarij. Als 'i om de Waarheid Gods gaat dan gaat het om het hoogste goed. Om de volstrekte eer van de Souvereine God en om onze zaligheid. Athanasius besloot terecht zijn geloofsbelijdenis met deze woorden. Dit is het algemeen geloof hetwelk, indien iemand het niet getrouw en vast gelooft, niet zal kunnen zalig worden.

Dat is wat anders dan (zoals men wel eens hoort, ) dat een ieder maar op zijn eigen wijze moet zien zalig te worden.

Met beste groet en heilbede,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.