+ Meer informatie

Béneden niveau

3 minuten leestijd

vallend is namelijk dat deze uitik afkomstig is van de „linkse" Suimse onderofficier Sital, die direct jn vrijlating uit de gevangenis aanigde dat de Surinaamse revolutie erder een socialistische koers zou volgen. Van meer „rechts" geoeerde militaire leiders in Surina5 bekend dat zij juist de militaire en met de Nederlandse defensie n versterken. Zij dringen aan op eiding van de (nu negen man sterlilitaire missie, meer opleidings faiten aan Nederlands militiare opigsinrichtingen voor jonge Suriise militairen en grotere leveranvan militair materieel door het rlandse ministerie van Defensie het revolutionaire Surinaamse lee. t is dus goed denkbaar dat het Sumse verzoek aan de Nederlandse ing om de militaire missie per 1 i.s. terug te trekken niet zozeer ge!rd is op zakelijke argumenten of voortgekomen uit zelfoverschatting, maar is te beschouwen als een zet in het niet geheel doorzichtige schaakspel dat de verschillende stromingen, binnen de Surinaamse legertop met elkaar spelen.

Er zijn trouwens aanwijzingen dat er per 1 mei a.s. weer nieuwe wijzigingen (zuiveringen) in de Surinaamse regering zullen worden doorgevoerd. Suriname is bezig een operetteachtige bananenrepubliek te worden. Het aantal Surinamers dat nog geen minister is geweest begint af te nemen. Wij schreven al meermalen dat de reeks Surinaamse revoluties nog niet is uitgewoed. De revolutie verslindt nu haar eigen kinderen en het gezegde: Wie wind zaait zal storm oogsten, wordt nu ook in Suriname bewaarheid. tussen Nederland met Suriname — welk overleg van 14 tot 21 mei 1975 (dus nog voor de onafhankelijkwording van Suriname) in Paramaribo werd gevoerd — werd overeengekomen dat Nederland na het terugtrekken van het Nederlandse landmachtonderdeel TRIS (Troepenmacht in Suriname) gedurende maximaal vijf jaar een militaire missie van hoogstens vijftien man in Suriname zou stètioneren. De missieleden zouden Suriname als adviseurs behulpzaam zijn bij de opbouw van de Surinaamse krijgsmacht. Die krijgsmacht zou een legertje van circa duizend man sterk zijn en zou — bij afwezigheid van militaire dreiging — op aanwijzing van de Surinaamse regering waardevolle bijdragen kunnen leveren aan de ontwikkeling van het land. Een „ontwikkelingsleger" zou bijvoorbeeld met geniematerieel bruggen kunnen slaan en wegen kimnen aanleggen en onderhouden. Het is spijtig te moeten vaststellen Geschiedenis ^^* ^^^ Surinaamse legertje zich door besluiteloosheid en ambtenarij niet in

De korte geschiedenis van de Nederlandse militaire missie overziende kan daaruit het volgende worden weergegeven. Tijdens het bilateraal overleg de genie-richting heeft kunnen ontwikkelen. Even spijtig is het te moeten constateren dat ook de militaire missie van de aanvang af (25 november 1975) niet

Meermalen kwam dan ook zowel bij het Nederlandse ininisterie van Defensie als bij de Surinaamse regering de gedachte op om de mislukking van de beschikbaarstelling van de militaire missie maar te erkennen en de werkzaamheden van de missie te beëindigen. Omdat Nederland gaarne de toezegging van vijf jaar wilde inlossen en omdat Suriname overwoog dat de missie haar weliswaar niets opleverde maar ook niets kostte bleef de missie gehandhaafd.

Het spreekt vanzelf dat door de leden van de militaire missie zelf geen enkel initiatief werd genomen dat tot beëindiging van hun beschikbaarstelling zou kunnen leiden. Zij combineerden immers een minimale werklast en verantwoordelijkheid met een riant inkomen en maakten zo van Suriname een ideaal vakantieoord.

Enige malen poogde het Nederlandse ministerie van Defensie door de individuele vervanging van de missieleden de motivatie van de missie als geheel te verbeteren, maar dit bleef zonder zichtbaar resultaat. Een van de aanvang af geheerst hebbend tekort aan begrip voor de specifieke plaats en mogelijkheden kon niet meer met enkele kunstgrepen worden goedgemaakt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.