+ Meer informatie

INTRINSIEKE WAARDE CONVERTO GEDAALD

Achteruitgang van 23 procent

2 minuten leestijd

AMSTERDAM —Door het gecombineerde effect van de daling van de aandelen-, obligatie- en wisselkoersen is de intrinsieke waarde van de partici patles Converto (Beleggingsfonds van converteerbare obligaties) in het op 30 april geëindigde boekjaar 1973-1974

teruggelopen van ƒ 782,25 tot zo blijkt uit het jaarverslag. 562,55,

Rekening houdend met de in de verslagperiode gedane uitkering van ƒ 39 (ƒ 25 slotuitkering over 1972-1973 en ƒ 14 interimuitkering over 1973-1974) is er sprake van een achteruitgang van 23 pet.

Het aantal uitstaand? participaties is door ..royement" gedaald van 22.957 tot 22.217. Het vermogen bedroeg op 30 april ƒ 12,5 min tegen bijna ƒ 18 per eind april 1973. Mede als gevolg van de lagere opbrengsten op de niet in guldens luidende beleggingen door de lagere wisselkoersen, bedraagt de uitkering over 19731974 in totaal ƒ 31 per participatie tegen ƒ 40 over 1972-1973. Converto heeft het wenselijk geoordeeld om de liquiditeiten te versterken. Deze maakten aan het einde van het verslagjaar 18,7 pet van het vermogen uit tegen 4,7 pet aan het begin en konden tegen aantrekkelijke condities op de geldmarkt worden uitgezet. De opvoering van de liquiditeiten ging in hoofdzaak ten koste van de Amerikaanse beleggingen, die werden gereduceerd van 54 pet tot 39 pet. Het Franse belang werd teruggebracht van 7, 7pct tot 3,8 pet. Daartegenover werd het bezit aan Nederlandse converteerbare obligaties vergroot van 20,2 pet tot 23,6 pet. Aan het einde van het boekjaar was bijna 57 pet van het vermogen belegd in converteerbare obligaties luidende in Amerikaanse dollars tegen ruim 71 pet aan het begin van het verslagjaar

^^VHipV^^Pi

fipp^^^H
HviMith<-ckhani< fnandbrieven) 86,50 72,'50

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.