+ Meer informatie

boekbespreking

4 minuten leestijd

„En het Woord Gods wies", uitgave ter herdenking van 25 jaar evangelisatie-arbeid in Spanje door de Stichting Spaanse Evangelische Zending; 87 blz.; prijs ƒ7,-. Dit jubileumboekje geeft goed zich op het werk van de Spaanse Evangelische Zending. Velen onzer hebben over de doelstellingen van de SEZ niet meer dan een vaag en zeer onduidelijk beeld. Bekend is dat in Spanje het protestantisme ook niet bestaat uit één kerkformatie. Hoe het ook zij, het lezen van dit boekje vergewist ons ervan dat wij met het steunen van de SEZ oprechte christenen helpen. Het „ten geleide" is van ds. Tj. de Jong uit Garderen, zelf ook lid van de Raad van bestuur en de Raad van advies van de SEZ. Vervolgens schrijft ds. M. C. Tanis een hoofdstuk over de Maria-verering in de Roomskatholieke kerk. Hij constateert dat de vernieuwingen die zich de laatste tien jaar binnen de Rooms-Katholieke kerk hebben voltrokken niet wijzen op een wezenlijke verandering van deze kerk. Een „Terugblik" wordt gegeven door een Spaanse „medewerker", ds. Mario Cignoni Penella te Barcelona. Hij beschrijft kort zijn werk vanaf de dertiger jaren en zijn kennismaking met prof. Wisse. „Spanje als zendingsgebied" gaat over de evangelist Valentin Munoz Maillo te Madrid, bekend vanuit de Zendingsbode van de SEZ. Felipe Carmona te Barcelona geeft een persoonlijk getuigenis. Hij beschrijft hoe hem door het lezen van een oude en versleten Bijbel die iemand per ongeluk had achtergelaten met kracht zijn zondestaat en de noodzakelijkheid van de ware bekering duidelijk werd. Hij is nu diaken en doet ook veel aan evangelisatie-arbeid. Ook Valentin Munoz Maillo geeft een getuigenis en beschrijving van zijn levensloop. De reis van de heren Verdonk en Van Holten, waarin zij de Spaanse omstandigheden nader leerden kennen, is nog eens- helemaal beschreven. De heer Van Holten geeft verder ook nog een verhandeling over de vrijheid van godsdienst en verdraagzaamheid in de Spaanse Grondwet, alsmede over Bijbelvertalingen in de Spaanse taal van de middeleeuwen tot op heden. Het prettige hierbij is dat de heer Van Holten goed Spaans kent en dus originele bronnen kan gebruiken. Het boekje bevat verder nog een bijdrage van ds. Adolfo de Silva, baptistenpredikant te Alcoy en een korte meditatie van ds. C. Hegeman, pred. van de Ger. Gem. te Tholen. Bovendien is nog de (interkerkelijke) bestuurssamenstelling van de SEZ opgenomen. Alles bij elkaar biedt het boekje rijke informatie voor diegenen die half of slecht op de hoogte zijn en vormt een onmisbaar bezit voor abonnees van de Zendingsbode. Deze laatste categorie kan het trouwens voor de halve prijs kopen. Bestellingen bij H. J. Verdonk, Smachtkamp 63, Opheusden.

„Hoe spreekt de kerk vandaag?", overdruk van een serie artikelen van dr. E. Masselink in Waarheid en Eenheid; brochure van 59 blz.; prijs ƒ2,50. De bekende Gereformeerde predikant - een van de leidslieden van de verontrustenvereniging „Schrift en Getuigenis", gaf in Waarheid en Eenheid in een aantal artikelen zijn visie op het Geloofsgetuigenis van de Gereformeerde Kerken. Nu dan deze gebundelde vorm - waarbij men verondersteld wordt „het Geloofsgetuigenis" in bezit te hebben. Het Geloofsgetuigenis komt er bepaald niet gunstig af bij dr. Masselink. Naast formele bezwaren vaagheid in de opdracht tot het opstellen ervan en onuitvoerbaarheid omdat de opstellers een eenparig oordeel over de vragen van deze tijd niet nodig achten - heeft hij inhoudelijke bezwaren. „De bodemloosheid van de zonde gevoel ik te weinig" zegt dr. Masselink. „De dulding van de mens is krampachtig en de genade is niet stralend genoeg". Er wordt, zo meent hij, geschipperd met de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders. Bovendien verzuimt het Getuigenis de waakzaamheid en waarschuwing ten opzichte van de horizontalistische levensverschraling. Een kritische bespreking mogen wij wel zeggen. Een bespreking echter die zich in het reformatorische spoor bevindt. Niet alles wat dr. Masselink zegt kunnen wij voor onze rekening nemen. De brochure kan ons echter uitstekend dienen de zwakke plekken in het met veel vuur aangebrachte Geloofsgetuigenis te vinden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.