+ Meer informatie

Christelijk boeren

4 minuten leestijd

In de agrarische sector wordt de belangstelling voor christelijke normen en waarden steeds kleiner. Niet alle boeren en tuinders leggen zich gelukkig bij de tanende interesse neer. Duidelijk bleek dit gisteren op een bijeenkomst over het belang van een bijbelse visie op landbouwvraagstukken.

De vergadering was belegd door verontruste leden van de protestants-christelijke organisatie CBTB. Hun kritiek richt zich op de opstelling van de nieuwe land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland. Begin vorig jaar ontstond deze uit een fusie van de CBTB met de rooms-katholieke KNBTB en het algemene KNLC. Zij gingen samen om de agrarische belangenbehartiging te verbeteren.

Na de fusie is door LTO-Nederland een werkgroep Identiteit ingesteld, die zich bezig moet houden met bezinning op landbouwvraagstukken. Hiervan is echter nog nauwelijks iets terechtgekomen. Daarom hebben de verontruste CBTB'ers zelf een bijeenkomst belegd.

Het initiatief is van groot belang. Een bezinning op 'christelijk boeren' is immers juist voor een sector als de land- en tuinbouw, die zo nauw vervlochten is met de schepping, erg waardevol. Dagelijks gaan boeren en tuinders om met planten, dieren en het milieu. Dat dient op een zorgvuldige wijze te gebeuren.

Wie echter de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw ziet, constateert dat ook in deze sector steeds minder rekening wordt gehouden met de christelijke normen en waarden. Dit blijkt uit de verdergaande vertechnisering van het productieproces. In toenemende mate worden met behulp van bijvoorbeeld genetische manipulatie en hormoonpreparaten allerlei veranderingen doorgevoerd om met name de productie te vergroten.

Natuurlijk kunnen niet alle vernieuwingen als een verslechtering worden beschouwd. Wel is echter een waarschuwing op haar plaats tegen de tendens om dieren en planten steeds meer als een 'ding' beschouwen, waaraan de mens mag 'knutselen' met het doel de opbrengst te vergroten.

Het rentmeesterschap dient ook in de agrarische sector centraal te staan. Dat is overigens wel veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Boeren en tuinders hebben het in deze tijd waarin de nadruk steeds meer komt te liggen op het produceren van voedsel tegen lage wereldmarktprijzen- moeilijk. De consument wil terecht kwalitatief goed eten, maar blijkt daar vaak niet veel geld voor over te hebben. Het gevolg hiervan is wel dat agrariërs worden gedwongen om te streven naar een zo hoog mogelijke productie, waardoor de natuur en het milieu in het gedrang komen.

Juist in de huidige tijd van vertechnisering, liberalisering van de wereldmarkt, schaalvergroting en druk op het milieu is bezinning vanuit een bijbelse visie erg belangrijk. Allereerst persoonlijk, maar ook als beroepsgroep. Daarom is het jammer dat de bijeenkomst van de CBTB'ers maar werd bezocht door ruim tweehonderd boeren en tuinders. Hoewel dit een mooi aantal is, hadden het er veel meer kunnen zijn.

Over het algemeen blijkt er ook in de agrarische sector weinig belangstelling voor bezinning te zijn. Het geloof wordt in toenemende mate als 'iets' van de zondag beschouwd, terwijl het in het dagelijks handelen bijna geen rol meer lijkt te spelen. Daarmee volgt de land- en tuinbouw de maatschappelijke tendens van verzakelijking en materialisme.

Duidelijk is dat ook te zien in de opstelling van LTO-Nederland, waarbij twee derde van de boeren en tuinders is aangesloten. LTO ontwikkelt zich steeds meer als een belangenorganisatie die door een hardere opstelling haar doelen wil realiseren. Acties worden daarbij niet geschuwd.

Door de verkiezing deze week van de militante boeren Wien van den Brink en Jan-Cees Vogelaar tot voorzitter van respectievelijk de LTO-vakgroepen Varkenshouderij en Melkveehouderij zal de opstelling van de landbouworganisatie nog harder worden. Dat is een slechte ontwikkeling.

Op de vele protestantse boeren en tuinders die bij LTO zijn aangesloten, rust dan ook een grote verantwoordelijkheid om een bijbelse visie op landbouwvraagstukken naar voren te brengen. Of is er geen verschil tussen een christelijke boer of tuinder en zijn niet-christelijke collega?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.