+ Meer informatie

Financiering uitbreiding Schiphol nog niet rond

In 2015 vijftig miljoen reizigers verwacht

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De financiering van de uitbreiding van luchtliaven Schiplioi is nog niet rond. De liosten worden geraamd op 22 miljard. Voor 3 miljard daarvan moet nog deklcing worden gevonden. Het Rijk neemt 8 miljard voor zijn rekening, de luchthaven Schiphol 7 miljard. Ook het bedrijfsleven en de provincie Noord-Holland betalen mee.

Dat staat in het Plan van aanpak voor Schiphol en omgeving (Paso), dat gisteren door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. In het plan wordt uitgegaan van een maximale groei van de luchthaven. Het is de bedoeling dat Schiphol in het jaar 2015 tot een van de vijf belangrijkste luchthavens van Europa behoort. Het aantal reizigers zal toenemen van 16 miljoen nu tot 50 miljoen in 2015.

Om deze belangrijke plaats in Europa te verwerven, is het van groot belang dat Schiphol wordt aangesloten op het net van hoge-snelheidstreinen dat in Europa wordt aangelegd. Het kabinet heeft daar afgelopen maandag een principebeslissing over genomen.

Milieuproblemen

Voor de milieuproblemen, die de uitbreiding met zich meebrengt, moet volgens het kabinet „een evenwichtige en samenhangende oplossing" worden gevonden. Zou de vervuiling door de groei van het aantal komende en gaande vliegtuigen te veel toenemen dan is het niet uitgesloten dat andere sectoren dan de luchtvaart maatregelen moeten nemen om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen. Er wordt ook gesproken over de aanleg van extra groenvoorzieningen als compensatie voor de uitbreiding.

Over de gevolgen van de uitbreiding voor het milieu zal een aparte rapportage worden opgesteld. Op grond hiervan kunnen de plannen aangepast worden. Een definitief besluit over de aanleg van de vijfde baan zal pas in 1995 worden genomen, bij een ander kabinet.

In de plannen wordt ook 700 miljoen uitgetrokken voor extra geluidsisolatie van woningen. Dat geld moet volgens het kabinet verhaald worden op de luchtvaartmaatschappijen. Bezien zal worden of er een speciale geluidsheffing op het vliegticket ingevoerd moet worden.

Twijfel

Een aantal factoren in de financiering is nog onzeker. Het kabinet gaat er vanuit dat de provincie NoordHolland een bedrag van 153 miljoen gulden beschikbaar stelt voor de aanleg van nieuwe wegen rond Schiphol. De provincie heeft zich daar tot nu toe geen voorstander van getoond. Het nut van de aanleg van de vijfde baan wordt door de luchthaven betwijfeld. Het kabinet ziet daarin voordelen omdat de geluidsoverlast daardoor wordt beperkt. De totale kosten voor de vijfde baan worden geschat op bijna 620 miljoen.

Nu het kabinet het Plan van aanpak heeft bekendgemaakt, wil het zo snel mogelijk komen tot ondertekening van een overeenkomst (convenant) tussen Rijk, provincie, gemeenten en luchthaven waarin de principeafspraak voor uitbreiding is vastgelegd. Het kabinet tekent hierbij aan dat ondertekening niet per definitie een goedkeuring voor uitbreiding inhoudt. Uit het onderzoek naar de effecten voor het milieu kunnen bepaalde zaken naar voren komen die bijstelling van de plannen vereisen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.