+ Meer informatie

Camping Andel in Broeksewaard

Bestemmingsplan moet gewijzigd

3 minuten leestijd

Van onze correspondente '

WOUDRICHEM - Het gemeentebestuur van Woudrichem is van plan in de Broeksewaard te Andel een camping te vestigen. Voordat men hiermee kan beginnen, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Vorige week werd een hoorzitting gehouden om het plan toe te lichten en gelegenheid te geven om bezwaren te uiten en vragen te stellen.

Wethouder Braspenning merkte hierbij op dat een en ander pas gestalte kan krijgen als ook de gemeente Aalburg akkoord gaat met een be-' stemmingswijziging van het aangrenzende gebied, waarin de Veense Putten liggen: „Er zal te zijner tijd één plan bij de provincie moeten worden ingediend, waarvoor door beide gemeenten een bestemmingswijziging dient te worden gerealiseerd". Toen in 1964 de waard verkocht werd aan een baggerbedrijf, werd opgemerkt dat het terrein na opspuiten zeer geschikt zou zijn als industrieterrein. Dit industrieterrein is er nooit gekomen. Wel is van meet af aan gedacht aan een recreatieve bestemming. Dit werd in eerste instantie tegengehouden door de provincie, die niets zag in een permanente verblijfsrecreatie. Omdat het terrein een agrarische bestemming had, bestemde de raad in 1979 het gebied tot natuurwetenschappelijk en landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Gedeputeerde Staten onthielden daaraan hun goedkeuring, omdat ze dit een overwaardering vonden. Gelijktijdig lieten zij weten niet in te kunnen stemmen met de bestemming van kampeerterrein "De Mosterdpot" te Woudrichem. Dit betekende dat hiervoor een alternatief gezocht moest worden, waarbij de keuze viel op de Broeksewaard. Uit overleg met de provincie is inmiddels gebleken dat die in principe instemt met de nu voorgestane ontwikkeling. Deze wijziging van het be- . leid heeft te maken met het feit dat recreatie langs de Maasoever moet worden gestimuleerd. Hier komt nog bij dat het bewuste gebied nu reeds intensief voor dagrecreatie wordt gebruikt.

Camping

Om een en ander bespreekbaar te maken, is door bureau Wissing een plan opgesteld dat voorziet in een camping met 260 standplaatsen, waarvan 30 procent voor toeristische recreatie wordt bestemd. Tevens worden er gebouwen geplaatst voor een beheerderswoning, een kampwinkel en sanitaire voorzieningen. Verder komen er recreatieve voorzieningen, zoals strandpark, zwembad en een mogelijkheid om te surfen. De bezwaren die tijdens de hoorzitting naar voren werden gebracht, golden voornamelijk de verkeersoverlast op de Maasdijk en de aantasting van het natuurgebied.
Wat betreft de verkeersoverlast stelde de voorlichter van bureau Wissing dat dit waarschijnlijk minder zal zijn dan wordt verondersteld. Wanneer de camping in gebruik wordt genomen, zal de recreatie hoofdzakelijk plaatsvinden op het campingterrein. Verder stelde hij dat de landschappelijke waarde al eerder is verminderd door het opspuiten van de uiterwaarden en het uitgraven van de Veense Putten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.