+ Meer informatie

PROBLEMEN ROND DE KILTUNNEL

2 minuten leestijd

De Kiltunnel is een van de tunnels waarmee het Nederlandse wegennet de laatste jaren verrijkt is. Maar dat laatste moet men dan wel tussen aanhalingstekens zetten. Want de belangstelling voor deze toltunnel valt erg tegen.

Gemiddeld passeren per dag niet meer dan 3500 automobilisten de tunnel. Veel minder dan de geraamde 20.000. Bovendien beweegt de belangstelling zich eerder in dalende dan in stijgende lijn.

Dat betekent ook dat er aan tolgelden veel en veel minder binnenkomt dan men venwacht had. De exploitatie van de tunnel vertoont derhalve forse tekorten. Te meer omdat de bouw veel duurder uitviel dan aanvankelijk begroot was.

Die tekorten komen voor rekening van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Dordrecht en enkele omliggende gemeenten. Voor hun risico is immers die tunnel destijds gebouwd. Anders was die er — althans voorlopig — niet gekomen. Voor het Rijk had de aanleg van deze tunnel geen hoge prioriteit.

In navolging van elders, hebben toen provincie en gemeenten de handen ineen geslagen om voor eigen rekening die Kiltunnel te laten bouwen. Nu zit men met de gevolgen. De provincie Zuid-Holland moet jaarlijks elf è twaalf miljoen gulden in de exploitatietekorten bijdragen. De motorrijtuigenbelasting is al verhoogd, maar daarmee zijn de tekorten nog lang niet gedekt. De gemeenten die in het z.g. Wegschap Tunnel Dordtse Kil deelnemen, zitten voor dezelfde problemen. Ook zij dreigen armlastig te worden.

Gisteren heeft de ministerraad besloten dat de rijksoverheid een bijdrage zal leveren in de exploitatie van de tunnel. Maar volgens de provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeenten is die bijdrage veel en veel te klein. Zo'n reactie behoeft ons niet te verwonderen.

Maar al te gemakkelijk vergeten de deelnemers in het Wegschap evenwel dat zij zo graag die tunnel wilden hebben en dat zij zich — in een bepaalde verdeelsleutel — garant gesteld; hebben voor de exploitatietekorten. Nu die tekorten zich voordoen, vindt men het heel normaal dat het rijk voor de consequenties opdraait.

Natuurlijk zal het rijk wel bij moeten springen. Misschien nog wel meer dan nu reeds toegezegd is. Men kan gemeenten nu eenmaal niet failliet laten gaan. Maar het is volstrekt verantwoord dat de provincie Zuid-Holland en de gemeenten rond de Dordtse Kil, aan de exploitatieverliezen van hun tunnel behoorlijk wat financiële pijn overhouden. Dat is dan meteen ook een goede waarschuwing voor andere regio's om niet te optimistisch te denken over de exploitatie van tolbruggen en toltunnels.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.