+ Meer informatie

Pensioen wethouders Staphorst geregeld

SGP-raadsleden tegen regeling

1 minuut leestijd

STAPHORST — Wethouders van de gemeente Staphorst kunnen in het vervolg bij pensionering een bepaalde uitkering krijgen. Deze week stelde de raad hiervoor een speciale verordening vast. De raadsleden van de SGP stemden om principiële redenen tegen.

De wethouders onthielden zich van stemming om te voorkomen invloed te • hebben op een besluit dat hen persoonlijk aangaat. Eind 1980 werd al een dergelijke regeling vastgesteld. Ook toen was de overgrote meerderheid van de SGP tegen. Aan deze verordening lag de gedachte ten grondslag dat de wethouder vrij moest zijn van zijn recht op een uitkering of pensioen al dan niet gebruik te maken. Maakte hij geen gebruik van zijn recht dan was inhouding van een pensioenpremie ook niet noodzakelijk. Deze vrijstelling van premiebetaling was één van de redenen voor Gedeputeerde Staten van Overijssel om aan deze verordening hun goedkeuring te onthouden. Deze week kwam het college van b en w met een aangepast voorstel in de raad terug. ge leeftijd en op het pensioen bij Bö-jarige leeftijd. Daar de wethouders te kennen hebben gegeven tegen de betaling van een pensioenpremie niet langer bezwaren te hebben, is een nieuwe situatie ontstaan. Wel blijven ze van mening dat zij al dan niet gebruik moeten kunnen maken van het recht op een uitkering. In het nieuwe voorstel is aan deze wens tegemoet gekomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.