+ Meer informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING „RING ROTTERDAM",

2 minuten leestijd

gehouden op 14 Juni 1.1. (iets verkort).

Deze vergadering, waarvoor de belangstelling deze maal weer vrij groot is, wordt door de voorzitter geopend met het laten zingen van Ps. 68 : Ï6. Daarna gaat hij vcor in gebed en leest 2 Thess. 2.

Na het welkomstwoord van de voorzitter is het woord aan vr. P. de Korte van Rotterdam-C., voor het houden van z'n inleiding over: „Wereldrijk ën Godsrijk".

In deze inleiding wordt op zeer duidelijke en boeiende wijze de aloude tegenstelling tussen de kerk en de wereld aangetoond. De inleider bewijst het bestaan van deze tegenstelling aan de hand van de Heilige Schrift, waar reeds in het Oude Testament de strijd tussen het Godsrijk en het rijk der wereld wordt beschreven, vooral in het boek van Daniels profetiën.

Na het zingen van Ps. 68 : 17 dankt de voorzitter namens de vergadering de inleider voor z'n inleiding, waarna men overgaat tot de bespreking. Er wordt een aantal vragen gesteld, die tot tevredenheid worden beantwoord.

Na de pauze wordt onder het zingen van Ps. 91 : 1 een collecte gehouden, die opbrengt ƒ 15.46. Vervolgens is het woord aan vriend J. de Bode van Kralingse Veer voor het houden van z'n inleiding over „Onze levenshoudng".

Hierin wijst de inleider allereerst op de diverse verkeerde gronden, waarop men zijn levenshouding baseërt om daarna aan de hand der Heilige Schrift aan te tonen, dat onze levenshouding offensief moet zijn en niet halfslachtig.

Na het zingen van Ps. 119 : 23 is er gelegenheid tot bespreking. Er worden geen vragen gesteld.

Vervolgens worden enkele kwesties van huishoudelijke aard behandeld. In de rondvraag wordt door de 2e voorzitter het voorstel gedaan om de heer Strjnen te verzoeken het voorzitterschap te big ven bekleden, ondanks het feit, dat hij geen lid meer is van de J.V. in Vlaardingen. De vergadering neemt het voorstel aan en de heer Stijnen verklaart zich bereid z'n functie te blijven bekleden. In zijn plaats wordt de J.V. te Vlaardingen in het vervolg vertegenwoordigd in het ringbestuur door vr. J. Smal te Vlaardingen.

Tenslotte verzoekt ouderling Moerman van Vlaardingen te zi'ngen Ps. 25 : 2, waarna hij deze geslaagde vergadering sluit met gebed.

Namens het Ringbestuur:

D. VERMAAS, Secr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.