+ Meer informatie

LIJSTAANVOERDER VAN AGT

3 minuten leestijd

Het CDA heeft met de keuze van Van Agt als lijstaanvoerder geen domme zet gedaan. Van Agt is een man die voor alle drie de partijen aanvaardbaar moet wezen. Hij behoort tot de KVP en dat is per slot van rekening de grootste groep in het CDA. Veel minder dan Andriessen is hij echter een partijman. Hij is vice-minister-presldent in het kabinet-Den Uyl, maar hij heeft zich in die functie zo vaak als dwarsligger opgesteld, dat hij ook voor de oppositionele CHU aanvaardbaar kan zijn.

Door de keuze van Van Agt stelt het CDA in zijn verklezings-campagne onvermijdelijk een aantal ethisch-culturele vragen centraal, met name de zaak van de abortus. Ook dat is niet onverstandig. Op dat terrein ligt nu eenmaal meer het eigene van het CDA dan in de strijd om geld en goed, waar het CDA gauw bekneld raakt tussen PvdA en VVD.

Zeker in deze tijd liggen op het terrein van de zedelijkheidswetgeving zeer wezenlijke strijdpunten, ook al willen velen dat verdoezelen. Het commentaar over de CDA-lijstaanvoerder in De Volkskrant van vandaag is daar een duidelijk voorbeeld van. Een campagne die de polarisatie over abortus aanscherpt en ook allerlei kwesties van zeden en levensstijl benadrukt, past volgens De Volkskrant slecht in een periode van grote problemen inzake werkgelegenheid, economie en sociale verdeling. Vandaar dat De Volkskrant de keuze voor Van Agt hartgrondig betreurt.

Dat is typisch een materialistische benadering. In die benadering zijn ook in de politiek de economische vragen de wezenlijke vragen. Politieke partijen moeten zich derhalve groeperen op basis van economische tegenstellingen. Daarom wordt ook de christelijke partijvorming afgewezen. Daarom mag volgens dit materialistische denken de politieke strijd niet vertroebeld worden door de kwestie van de abortus op de spits te drijven.

Wij moeten ons natuurlijk niet in een dergelijk materialistisch schema laten vangen. Minister Van Agt heeft in de afgelopen jaren duidelijk gemaakt dat hij met een aantal moderne ontwikkelingen op het gebied van gezinsleven en sexualitelt niet gelukkig is. Hij wil daar als minister van Justitie geen vrij baan voor maken. Vandaar dat hij in het parlement regelmatig in botsing kwam met progressieven en liberalen. Daarmee was hij voor ons nog wel de sympathiekste bewindsman uit het j kabinet-Den Uyl.

Maar ondanks alle goede bedoelingen van Van Agt is en blijft hij toch ook een typische christen-democraat. Verontrust over allerlei dingen die inderdaad zeer verontrustend zijn, maar uiteindelijk niet bereid om daar een principieel en consequent neen tegen te laten horen.

Van de zomer maakte Van Agt bekend dat hij overwoog af te treden in verband met de Bloemenhovekllniek. Maar uiteindelijk durfde hij die stap niet te nemen. Hij bleef toch aan. Als minister van Justitie bleef hij de verantwoordelijkheid dragen voor de gruwelijke praktijken in de Bloemenhovekllniek en in het algemeen voor een abortuspraktijk die minstens even ruim is als het nu aangenomen PvdA-VVD wetsvoorstel. Hij bleef verantwoordelijk voor een uiterst tolerant drugbeleid en een halfslachtig beleid ten aanzien van weggelopen minderjarigen. Voor dat beleid is de CDA-lijstaanvoerder de eerste verantwoordelijke man geweest.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.