+ Meer informatie

20 april! Diakonale Conferentie in Apeldoorn

3 minuten leestijd

Ja dat is geen nieuws meer, want dat wist u al.

In Ambtelijk Contact én op uw kerkeraads en/of diakonale vergadering ïs cleze datum al genoemd.

Dit artikeltje zou dus kunnen gelijken op „het intrappen van een open deur.” „t Zij zo, en toch wagen we het er op!

Heel misschien heeft het toch nog z’n nut.

Ik heb zo wel eens de idee dat we het ook onder ons, niet zo heel serieus meer

Neen, nu niet boos worden, want er zijn zo wel enige bewijzen voor deze stelling dacht ik.

‘k Hoop ze u ter conferentie toe te lichten, als we in ons openings-woord aandacht willen vragen voor het diaconale werk anno 1967 onder de titel „Zijn we op de goede weg?”

Ons Comité beijvert zich om op de jaarlijkse Conferenties, onderwerpen aan de orde te stellen die belangrijk genoeg zijn om u 1 dag uit uw dagelijkse arbeid te halen.

Dit keer is het een uitermate belangrijk onderwerp n.l. over „De Samenwerking tussen diakonie en het maatschappelijk werk.

Inleider is Ds. T. Harder.

Spreker en onderwerp hebben vorig jaar gediend op de Jaarlijkse Vergadering van het B.O.C, (bezinnings en ontmoeting centrum voor leden onzer kerken betrokken bij het maatschappelijk werk). De daar aanwezige ambtsdragers vonden dit zo belangrijk en de uiteenzetting zo instructief, dat ons Comité besloot, (en Ds. Harder bereidt vond;) deze voorlichting ook op onze jaarlijkse Landelijke Conferenties te geven.

Onze ambtsdragers moeten deze unieke gelegenheid beslist niet voorbij laten gaan. Het zal u zeker stimuleren, en nieuwe perspectieven openen voor uw ambtelijk werk. ledere diakonie, en dus ook iedere diaken, waar hij ook woont en werkt, moet noodwendig met dat Samenwerkingsprobleem in aanraking komen, wil hij tenminste zijn lijd verstaan, om z’n ambt in 1967 te kunnen waarnemen op verantwoorde wijze, en dus leiding te kunnen geven aan de kerk-leden, waarbij hij als „raadsman” gesteld is. Tot heden toe dit manko o.a. dat lang niet voldoende ambtsdragers gebruik maken van de geboden voorlichting.

Naar schatting hebben wij in onze kerken ± 700 diakenen.

25 % daarvan bezoekt onze conferenties. Dit is aan de lage kant vooral in deze tijd, nu de vraagstukken zo geheel anders en dieper liggen dan bij een vorige generatie. Als ooit voorlichting nodig is, dan zeker n= ù wel, en daar is lang iedere ambtsdrager nog niet van overtuigd.

Het „Jelle zal wel zien” doet ook onder diakenen wel opgeldt dacht ik, maar daar zijn we beslist niet mee verantwoord.

Daarom broeders kom zoveel mogelijk 20 april naar Apeldoorn.

De stellingen voor het te behandelen onderwerp worden u toegezonden, alsmede de verdere stukken. Wilt u vooral die stellingen wel de nodige aandacht geven? Ook de leden van het B.O.C, krijgen (op verzoek van hun Comité) een uitnodiging voor deze conferentie, zodat we „hoor en wederhoor” kunnen toepassen. Ds A. Hilbers, de Voorzitter van deputaten Adma, zal het slotwoord spreken.

Tot ziens in Apeldoorn
uw C. Drieënhuizen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.