+ Meer informatie

AFSCHEID DS. P. SNEEP

3 minuten leestijd

Dinsdagavond 12 maart nam Ds. P. Sneep afscheid van zijn gemeente van Alphen aan den Rijn, wegens vertrek naar de gemeente van Driebergen.

In een stijlvolle dienst bediende hij nog eenmaal als eigen herder en leraar het Woord, en wel uit Jesaja 21 : 10: O mijn dorsing en de tarwe mijns dorsvloers! wat ik gehoord heb van den Heere der heirscharen, de God Israëls, dat heb ik ulieden aangezegd. „Boodschap aan de dorsing des Heeren”. Twee punten: de benaming en de verzekering.

Gedurende 4 jaren, zo sprak Ds. Sneep, heb ik u het Woord des Heeren mogen prediken, u voorgehouden het leven en de dood. Waar nu het Woord recht gepredikt wordt komt de scheiding openbaar tussen kaf en koren. Het Woord keert nooit ledig weder. De scheidslijn loopt dwars door de zichtbare kerk heen, ja dieper nog, in het hart van Gods volk is er naast het koren ook veel kaf. Ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde, klaagde Paulus. Wat is er veel, ook in Gods kinderen, dat niet uit Hem is. Maar door die genadige, eenzijdige werking des Heiligen Geestes op de dorsvloer des Heeren is er ook het echte, volle graan. Dat zijn de vruchten als droefheid over de zonde, de droefheid naar God, en ook de belijdenis: Tot wien zullen wij anders heengaan, bij U zijn de woorden des eeuwigen levens.

Met belijdenis van eigen tekortkomingen en in alle bescheidenheid, sprak do scheidende predikant, mag ik u zeggen, dat al hetgeen ik van den Heere der heirscharen, de God Israëls, gehoord heb, u heb aangezegd. Met klem wees hij er op alle gronden ons ontnomen moeten worden. Christus is de enige Grond, de Weg, de Waarheid en het Leven.

Na het zingen van Ps. 138 : 4 nam Ds. Sneep in bewogen woorden afscheid van kerkeraad en gemeente, inzonderheid de jeugd.

Ds. H. C. V. d. Ent sprak Ds. Sneep toe namens de classis, namens de kerkeraden van Aarlanderveen en Nieuwkoop, welke beide vertegenwoordigd waren en als vriend.

Oud. Joh. v. d. Lee sprak namens de kerkeraad. Bewogen gaf hij blijk dat men Ds. Sneep node ziet gaan. Hij wees op de band die er was als het ging om het onwankelbaar fundament van het Woord Gods. U gaat, zei hij, maar bij ons blijft het Woord Gods. Alphen aan den Rijn is weer herderloos, maar het is als bij de psalmist: En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, die is op U. Op verzoek van oud. v. d. Lee zong de gemeente Ds. Sneep toe: Ps. 121 : 4.

De weemoed van het scheiden mocht overstemd worden door Gods Woord en Getuigenis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.