+ Meer informatie

Levensstijl in militaire dienst

3 minuten leestijd

ii.

En het overboord gooien van opvoeding èn het aannemen van de houding van de farizeër, die God dankte, dat hij niet zo was, als die tollenaar, hebben tot gevolg, clat Christus' Naam om onzentwille gelasterd wordt.

De verleiding is zo enorm groot — temeer, daar we in zonde geboren zijn — om met de wolven in het bos mee te huilen, mee te doen met de grote massa, want anders blijf je beslist niet langer gewild, of je krijgt een enorm zwaar leven.

Dus let dan maar niet langer op je woorden (een vloek, ach wat zou dat? ); doe mee, wees een populaire vent etc. God stelt echter in Zijn Woord andere eisen. „Wie Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik belijden voor Mijn Vader in cle hemelen."

Dus mensenvrees, of zucht naar populariteit zijn uit den boze.

Dit houdt helemaal niet in, clat we cle gehele dag met een „lang gezicht" moeten rondlopen, dit kan zelfs op een farizëershouding wijzen.

Neen, we moeten leesbare brieven van Christus zijn.

Gelukkig hij, clie er weet van heeft, clat zijn krachten te klein zijn om te strijden.

We mogen iemand niet mijden, omdat hij vloekt. Probeer hem te laten zien, Waarom hij niet „hardop moet bidden." Wees naaste van hem. Dit laatste geldt ook t.a.v. cle verhouding meerdere—mindere en omgekeerd. Andere problemen:

A het bijwonen van geestelijke verzorging.

Vaak is de inhoud van clie aard, clat het woord „verzorging ' hier een carricatuur is. Dit mag echter voor ons, als jongeren der Ger. Gemeente, geen aanleiding zijn, om ons hieraan te onttrekken.

Probeer (!) met Gods hulp, de Schriftuurlijke beginselen in woord en daad te handhaven tegen allerlei opvattingen, clie niet naar Zijn Woord zijn.

Dit moge voor onze jongeren, clie niet aangesloten zijn bij een J.V. een stimulans zijn, om zich zo spoedig mogelijk aan te sluiten bij zo'n vereniging, ten einde zich te kunnen gaan bezig houden met cle bestudering van Schrift en belijdenis.

B Kerkbezoek.

Velen van ons zijn ingedeeld bij de parate legereenheden en liggen in legerplaatsen, waar zich geen Ger. Gein. bevindt.

In het „parate week-end" worden we voor de keus gesteld óf om cle kerkdiensten van een andere kerkformatie bij te wonen óf om in de kazerne te blijven. En aan het een èn aan het ander zijn grote gevaren verbonden.

Wanneer we kerkdiensten van een andere kerkformatie bij willen gaan wonen, hebben we terdege rekening te houden met cle inhoud van de art. 28 en 29 van cle N.G.B.

Zouden we door het bijwonen van deze kerkdiensten vervallen in een practische ongehoorzaamheid aan cle Koning dei-Kerk, blijft dan alleen cle laatstgenoemde mogelijkheid over?

Neen! Wellicht zijn er meer jongens van de Ger. Gemeente of verwante kerkformaties in de legerplaats.

Probeer via Geest. Verz. contact met hen te krijgen, en begin dan met het gezamenlijk lezen van preken. Elke kazernecommandant zal — op verzoek — hiervoor een localiteit ter beschikking willen stellen.

Het is niet bevorderlijk voor een juiste besteding van Gods Dag, wanneer We op cle kamer blijven (voor veel jongens is het clan immers geen zondag), of in cle cantine, waar automatische grammofoon en eventueel trekspel ons bij het „uit de aarde aards" bepalen.

(Wordt vervolgd)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.