+ Meer informatie

Meerderheidscollege voor Rijnmond

3 minuten leestijd

ROTTERDAM — De PvdA en de PPR Uijven bij hun vaste voornemen om samen het dagelijks bestuur van het opentear lichaam Rijnmond (6 gecommitteerden) te vormen. In een gezamenlijke bijeenkomst van alle in de nieuwe Rijnmondraad vertegenwoordigde partijen verklaarden de PvdA- en PPR-vertegenwoordigers woensdag vast te willen houden aan de belofte die beide partijen de kiezers destijds hadden gedaan, namelijk de vorming van een meerderheidsbestuur van Rijnmond.

WD, GPV en SGP voerden woensdag nog eens hun bezwaren aan tegen de wensen van de twee progressieve partijen. Zij wezen erop dat de vorming van een meerderheidscollege , door de PvdA en PPR neerkomt op het buitenspel zetten van een te belangrijke minderheid. In de Rijnmondraad krijgen beide partijen namelijk 41 van de 81 zetels. CDA, WD, SGP en GPV pleitten ook woensdag voor de vorming van een college op basis van programvergeHjking . Volgens de vier partijen zou deelneming aan het dagelijks bestuur vani Rijnmond open moeten staan voor alle partijen die op 29 mei „op democratische wijze door de bevolking zijn gekozen" en zeker nu de PvdA/PPR-meerderheid zo miniem is.

Zoals het er nu naar uitziet kunnen overigens PvdA en PPR in de Rijnmondraad rekenen op steun van CPN en PSP, die samen 4 zetels bezitten. Als die steun effectief is, komt dat neer op een meerderheid van 45 zetels van de in totaal 81.

Het dagelijks bestuur van Rijnmond zal in een vergadering van 24 september a.s. worden gekozen. Hét dagelijks bestuur van het PvdA en PPR zich dat voorstellen, moet er als volgt uitzien: A. Van Dijk (Milieubeheer en Volksgezondheid), mevrouw N. van Gent-Vermeulen (Recreatie, Natuurbescherming en Volkshuisvesting), F. van Heezik (Economische aangelegenheden en openbare nutsbedrijven), B. van 't Laar (Bestuurlijke aangelegenheden, financiën, algemene personeelszaken. Onderwijs), C. M. L. Roozemond (Ruimtelijke Ordening), H. Tiesma (Verkeer en vervoer, Culturele zaken. Sociale zaken).

De eerste vijf gecommitteerden zijn van de PvdA, de heer Tiesma is lid van de PPR. • Minister mr. A. van der Stee (Landbouw en Visserij) heeft besloten de bijdragen tot uitkoop van schubvisrechten en tot sanering van de beroepsbinnenvisserij aan te passen aan de inmiddels gestegen opbrengsten van de beroepsbinnenvisserij. De tot dusverre op grond van de beschikking uitkoop schubvisrechten 1972 en de beschikking sanering beroepsbinnenvisserij 1972 toegekende bijdragen worden met ingang van IS augustus 1971 met 20 procent verhoogd.

Die kan ik niet betalen oom. Nou, daarover praten we later nog wel eens.

Een week later zijn Johan en Lies uit Elim in Goes. Ze zijn vergezeld van Greet, die Zeeland niet kent. Al heel spoedig na hun aankomst vertelt moeder Marie, die is nu bijna zeve nen vijtig jaar, dat Karl in Middelburg is. Oom Kees heeft geschreven, Karl heeft in een kamp in D'tritsland gezeten en is door de Amerikanen bevrijd. Hij is 'goed gezond, maar broodmager en natuurlijk ondervoed. Voorlopig blijft hij in Mïiddelburg.

We gaan er zo 'gauw mogelijk heen Lies.

Natuurlijk. Voor mijn part morgen al. Wel wel, dat hij behouden teruggekeerd is. Goddank! Tersluiks kijkt zij Greet aan, die eerst een blos krijgt, maar dan inbleek wordt. Maar liefst vijf mensen uit Goes vallen twee dagen -later de zaak in de Lombardstraat binnen: Marie, een andere zoon van haar, Johan en Dies en Greet. Lies heeft haar mee kuonen tronen'.

Greet heeft gezegd: Ik hoor er toch niet bij, waarop lies heeft geglimlacht: Kom kom, je kent Karl veel te goed. Ik zie jullie beiden nog in de keiiken zitten om koffie te zetten.

Toen zij enkele weken geleden Johan vertelde dat Greet wég was van Karl, heeft Jöhan gezegd: 't Is de vraag of hij terugkeert uit het kamp en als dat zo zou zijn, waarop we hopen en waarvoor we biddien, d&n geen gekopped hoor Lies. Dat moeten die twee m'aar uitmaken;. Ja ja, daar kon hij wel gerust op zijn. Maar, zei Lies: [k heb ogen in mijn hoofd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.