+ Meer informatie

Ter overweging

2 minuten leestijd

M. H. Bolkestein en J. Thomas. Over pre ken gesproken. Practisch Theologische Handboekjes, nr. 35. Uitgave Boekencen trum, ’s-Gravenhage 1972. 159 blz. Prijs ƒ 12,90; bij intekening op de serie ƒ 11,75.

De beide auteurs bezochten vijf kerk diensten die geleid werden door een geref. predikant, een gereformeerde bonder, een priester, een hoogkerkelijk en een vrij zinnig predikant. In een kleine kring van gemeenteleden werd de hele dienst nabe sproken, nadat tevoren gestelde vragen schriftelijk beantwoord waren. Liturgie en preek zijn in hun geheel afgedrukt. Daar naast de verantwoording van de predicator en een verslag over het gesprek. Tenslotte een reflectie op de preek van de hand van de beide auteurs. Daarin wordt een soort beoordeling gegeven en aangewezen waar de preek fout ging en waarom hij, eventueel niet overkwam. In het laatste, derde hoofd stuk, dat tot titel heeft „Perspectief” worden conclusies getrokken en practische aan wijzingen gegeven.

We kunnen niet uitvoerig op dit boek in gaan. Het biedt interessant leesmateriaal en geeft stof tot nadenken voor de prak tijk. Wie voor de gekozen opzet belang stelling heeft, zal veel genoegen aan dit boek beleven. Het doordringt de lezer van de moeite die het maken en houden van preken meebrengt. Wellicht dat gemeente leden en ook ambtsdragers de predikant in zijn ware opdracht door dit boek wat beter kunnen verstaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.