+ Meer informatie

Nu we het toch..

2 minuten leestijd

over banken hebben, de al minstens een jaar durende gesprekken in de lislamitische wereld over het oprichten van een nieuwe bank nemen concretere vormen aan. De commissie die zich hiermede bezi^oudt onder het voorzitterschap van premier Abdul Rachman van Maleisië gaat uit van een beginkapitaal van 1 miljard dollar. Ze verwacht in ieder geval in de eerste drie jaar over een kapitaalstroom tot een bedrag van 4 miljard doUard te kunnen beschikken. Abdul Rachman, van' wie men verwacht dat hij de eerste president van de nieuwe bank zal worden, was over het slagen van de plannen optimistisch. Hij meent dat men in de Islamitische wereld allang overtuigd is van de noodzakelijkheid van de bank, maar dat tot nu toe te weinig Islamitische landen over middelen beschikken om de bank op te richten. Abdul Rachman fundeert zijn optimisme op de steun die het gehele project ontvangt van koning Feisal van Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië zullen 75 procent van de middelen verstrekken. Daarentegen wordt verwacht dat bijv. Bangladesh vanwege zijn grote armoede zjelfs niet het miniraimi kan opbrengen •ïm in de niteuwe bank te participeren.

Maar de verdeeldheid in de Islamitische wereld is ook op dit terrein groot. Irak doet bi-j voorbeeld niet mee, waarop Iran de besprekingen die in Libië worden gehouden, met achterdocht volgt.

Het merkwaardige karaikter van deze bank is dat zi niet mondiaal of regionaal als hulpverleningsinstituut zal werken. Integendeel zij wil uitsluitend religieuze criteria daarbij hanteren. Het werkterrein zal zich dan ook uitstrekken vanaf de arme Moslimlanden in Afrika via de rijke olielanden in het Midden-Oosten tot in Azië. Het belangrijkste probleem dat nog geregeld moet worden is het te verrekenen rentetarief. In orthodoxe kringen bestaat in de Islamitische wereld geen bezwaar tegen het berekenen van rente. De plannen gaan dan ook in de richting van het berekenen van servicekosten, welke dan 3 procent zouden gaan bedragen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.