+ Meer informatie

Grote verwarrmg rond tentenkamp

In gemeenteraad Valburg

2 minuten leestijd

VALBURG — In de gemeente Valburg bestaat grote verwarring, onenigheid en onvrede over de gang van zaken rond het deze week gestarte anti-kernenergie tentenkamp bij de recreatiepias Het Gat van Hagen te Slijk-Ewijk (gemeente Valburg).

conclusie dat in tegenstelling tot eerdere berichten loco-burgemeester Van Donk helemaal niet van zins is de anti-kernenergiegroepen 's nachts door de politie van het terrein te laten verwijderen. Hij zei tegen de heer Hol dat hij de verordening op zijn manier zou toepassen. De heer Hol diende een motie in waarin hij er op wees dat bij vorige tentenkampen kerkdiensten afgelast hadden moeten worden. Hij vroeg b en w dit te voorkomen.

Paasfeest

De SGP'er wees er in de motie verder op dat een groot deel van de bevol-. king van de gemeente Valburg vindt dat het Paasfeest door de anti-keï^ nenergie manifestatie geweld aangedaan wordt daar men de viering van de opstanding van Christus als een beslissend heilsfejt ziet. Hij vroeg b en w de geldende verordeningen die van toepassing zijn op het recreatieterrein onverlet en onverkort toe te passen ter voorkoming van rechtsongelijkheid ten aanzien van de burgers die met dezelfde wet worden geconfronteerd. Met andere woorden er moet een einde komen aan het tentenkamp. Door de afwezigheid van de zieke CDA-fractieleider D. Honcoop staakten de stemmen over deze motie. Loco-burgemeester Van Donk zei de motie naast zich neer te zullen leggen en op zijn eigen wijze te werk te zullen gaan. Hij gaf diverse sprekers toe niet altijd evenwichtig te zijn in zijn optreden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.