+ Meer informatie

\K\T VERANDERT ERVOOR ZIEKENFOIVDSVERZEKERDEIV

PER 1JAIVUARI1992

2 minuten leestijd

Medicijnen in de AWBZ Per 1 januari 1992 worden medicijnen als eerste voorziening overgeheveld naar de AWBZ; vanaf die datum zitten zij dus niet langer in het ziekenfondspakket, maar bent u via de AWBZ voor medicijnen verzekerd. In de praktijk verandert er voor u niets; de medicijnen worden nu alleen via een andere verzekering betaald. Het Genees middelen Vergoedings Systeem (GVS) dat in juli 1991 is ingevoerd, blijft voor u van kracht. Voor dure medicijnen waarvoor goedkopere en even goede alternatieven beschikbaar zijn, blijft u dus bijbetalen. M Andere voorzieningen naar de AWBZ Naast medicijnen zullen ook revalidatievoorzieningen, audiologische centra en erfelijkheidsonderzoek vanaf 1 januari a.s. uit de AWBZ worden betaald. Overigens zijn dit voorzieningen waarmee maar een beperkt aantal Nederlanders te maken heeft. Premieveranderingen Deze veranderde manier van verzekeren heeft gevolgen voor de verschillende premies. Doordat de AWBZ-dekking wordt uitgebreid, gaat u meer premie betalen voor de AWBZ. Maar doordat de dekking van het ziekenfondspakket daalt, daalt ook de premie hiervoor. Dit betreft alleen het werknemersdeel; het werkgeversdeel blijft ten gevolge van de overheveling gelijk. Nominale premie in de AWBZ Vanaf 1/1/92 gaat iedereen naast de inkomensafhankelijke premie voor de AWBZ ook een vast bedrag betalen: de nominale premie. U kent het verschijnsel nominale premie al van uw ziekenfondspakket. Die nominale premie daalt in 1992 met ongeveer ƒ 4,- per maand (van ca. ƒ 18,- naar ca. ƒ 14,-). Daarnaast gaat u nu ook een nominale premie voor de AWBZ betalen. Deze zal in 1992 ca. ƒ 10,- per verzekerde .M^ per maand bedragen. Voor elk kind (tot 18 jaar) is dit ca. ^^"^^ ƒ 3,50 per maand. ' Onderstaand een overzicht van de verschillende soorten premies die u per 1/1/92 gaat betalen: Overzicht ziektekostenpremies ziekenfondsverzekerden per 1 januari 1992 (per maand) ca. ƒ10,-(vast bedrag)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.