+ Meer informatie

Vouwfiets

3 minuten leestijd

Hoewel de vouwfiets a\s type al oud i.? (reeds in de vorige eeuw kende' men vouwfietsen, maar toen alleen als militaire fiets), heeft deze fiets in de jaren zestig van deze eeuw algemene bekendheid en toepassing gekregen. In het experimenteerstadium kleefden aan de vouwfiets verschillende gebreken, die thans vrijwel alle zijn weggenomen. Er bestaat verschil, tussen- demontabele fietsen (die in enkele stukken uit elkaar kunnen worden genomen) en vouwfietsen (die letterlijk gevouwen en gedraaid worden; de fiets blijft dus steeds één geheel). Het vouwen of demonteren vraagt geen technische kenni.«. Wie een vouwfiets koopt om in auto. caravan of boot mee te nemen, doet er goed aan, eerst te proberen of de fiets in de beschikbare ruimte past. Er is echter variatie genoeg om steeds een oplossing te Wereldenergieyerbruik in 1970 Wereldenergieverbruik geschat voor

Indien het geschatte wereld-energieverbruik voor het jaar 2020 vergeleken wordt met de hoeveelheid energie die door nuttig gebruik van 1 pet. van het landoppervlak wordt verkregen bij een omzettingsrendement van 10 pet., blijken deze twee hoeveelheden bij benadering van dezelfde grootte te zijn.

Hieruit is af te leiden dat mem indterdaad een aanzienlijke bijdrage van het nuttig gebruik van zonne-energie mag verwachten. Het zal daarom zeker de moeite waard zijn om daartoe het nodige onderzoek te verrichten.

Dat dit zo is, blijkt onder meer uit de aandacht die de laatste jaren de zonne-energie in de Verenigde Staten ten deel valt. In december 1972 is een rapport uitgegeven, dat opgesteld is door een groep van deskundigen verenigd in „The National Science Foundation — NASA Solar Energy Panel". In dit rapport worden voorstellen gedaan voor onderzoeken ontwikkelingsprogramma's voor de komende decennnia.

Reeds vele jaren worden in verschillende landen systemen getest voor het verkrijgen van warm water voor huishoudelijk gebruik. Globaal geldt dat in zonnige gebieden een gemiddelde hoeveelheid van 30 a 50 l/m2 dag van een temperatuur vani 60 a 70°C verkregen wordt. Behalve aan eenvoudige systemen, waarbij alleen een hoeveelheid water opgewarmd wordt, kan ook gedacht worden aan systemen waarbij de warmte gebruikt wordt voor huisverwarming én — wat met name voor de Verenigde Staten gezien het energieverbruik net zo belangrijk is — voor koeling.

De eerste toepassingmogelijkheid is de voorziening van elektrische energie voor woonhuizen. Hierbij maakt men, evenals bij de fotothermische omzetting, gebruik van collectoren, in dit geval zonnecellen, die zich op het dak van de woning.bevinden.

In de Verenigde Staten worden experimenten gedaan met een proefwoning in Delaware. Hier worden ,de 'zonne- » cellen zowel benut voor foto-elektrische omzetting als ook voor fotothermische omzetting. Een tweede toepassing is de energie-omzetting op .grote «chaal door middel van energiestations, zowel in de ruimte, in een baan om de aarde, als op aarde. Bij de energiestations in de ruimte wordt de omgezette zcinrie-energie in de vorm van kortgolvige straling (10 cm golven) naar de aarde gezonden. Als . motivatie om eventueel gebruik te maken van energiestations in de ruimte, wordt aangevoerd dat dergelijke installaties ongeveer vijftien maal zoyeel.energie kunnen omzetten als installaties op

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.