+ Meer informatie

DE PROTESTANTS CHRISTELIJKE (THUIS)ZORGVERLENING ZOEKT DRINGEND CONTACT MET…

4 minuten leestijd

Deze oproep doet veronderstellen dat er iets aan het veranderen is. Dat is ook zo. Konden gesubsidieerde instellingen het tot voor kort wel alleen af, de tijden lijken anders te worden.

Er is ook al veel veranderd binnen betrekkelijk korte tijd. Vooral voor de ouderen in onze samenleving. Hun financiële positie staat onder druk. Niet minder is er discussie over de zorgverlening aan ouderen. Kan en moet het nog allemaal zoals het nu is geregeld?

De druk op de inhoud van de zorgverlening, de wijze van hulpverlenen en de organisatievorm staat nu al onder druk. Deze zal toenemen. Er gaat heel veel veranderen. Vandaar dat er contacten worden gezocht.

Wat er precies de kornende periode gaat wijzigen is globaal met enkele Stellingen aan te geven.

1. De politiek, uitvoerende organisames en de ziektekostenverzekeraars maken zich op om in de kornende vergrijzingsperiode goede zorgverlening te kunnen bieden.

Met betrekkelijk eenvoudig onderzoek is na te gaan in welke mate de bevolking vergrijst. Uit ervaring weet men op welke leeftijd de zorgverlening gaat toenemen en welke consequenties dit heeft voor de huidige omvang aan voorzieningen.

2. Oude patronen worden doorbroken en zijn dit al voor een deel. Er is geconstateerd dat hulpverlening aan ouderen op huishoudelijk, verzorgend en verplegend gebied veel meer dan tot nu toe, in de thuissituatie gerealiseerd moet worden. Vandaar het begrip thuiszorg.

Deze ombuiging in beleid heeft ten minste drie effecten:

a. Het raakt de huidige positie van het verzorgings- en verpleegtehuis, alsmede die van het ziekenhuis. De positie van het verzorgingshuis door de gelanceerde zgn. woon/zorgconstructie is al wankel. Elk tehuis bezint zich op dit moment op zijn positie.

b. De omvang van de thuiszorgverlening wordt groter. Daaraan gekoppeld heeft de gedachte postgevat dat het dan ook maar in grotere algemene organisaties moet worden geregeld.

c. #x201C;Zorg in huis”, vaak intensief, langdurig en tot terminale situaties toe, brengt de vragen rondom de ethische opstelling ervan dichterbij; eveneens invulling van de hulpverlening, overeenkomstig de gewenste christelijke levenssfeer van de afnemer van de hulpverlening. Dat is de cliënt of patiënt. En dat kunnen we op een gegeven moment allemaal worden.

Dit alles betekent dat de vraag in eerste instantie niet is, wat er straks allemaal aan regelgeving gaat veranderen.

Veel meer moet de vraag de christen bezighouden:

- wat gebeurt er met mij als ik straks hulp nodig heb? Kan ik dan nog eisen stellen ten aanzien van de uitvoering van christelijke hulpverlening en… en hoe gaat het als ikzelf niet meer kan beslissen?

Vandaar dat er achter de schermen op dit moment hard gewerkt wordt door protestants christelijke zorgverleningsorganisaties krachten te bundelen om in de nabije toekomst (weer) christelijke zorgverlening te kunnen bieden.

Te veel is de zorgverlening, ook door kerkmensen, in handen gegeven van algemene organisaties. Dat breekt ons gegarandeerd op.

Binnen dit gegeven van deze korte schets, zoeken de levensbeschouwelijke organisaties contacten met:

- de afnemer van zorg
die, naar het zich laat aanzien, meer dan voorheen een stem in het kapittel heeft. Het hoe en waarom laat ik nu verder buiten beschouwing. Eén term laat ik los: cliëntgebonden budgetten: U krijgt geld en koopt zorg in; van wie, welke eisen stelt u.

- het diaconaat van de christelijke gemeente
Vanouds de initiatiefnemer van zorgverlening. Het diaconaat was de initiatiefnemer van de christelijke gezinsverzorging en het maatschappelijk werk. Opnieuw moet het diaconaat actief worden als er binnenkort medewerking wordt gevraagd om thuiszorg op Bijbelse, confessionele basis te verlenen en te organiseren.

- de pastor
Ook de pastor moet vaker betrokken worden bij dit geheel. Het gaat ook in het kader van verantwoorde zorg, intensief van aard en tot het einde, om zielen die aan hem zijn toevertrouwd.

Vandaar het initiatief van één van de protestants christelijke thuiszorginstellingen om de predikanten erbij te betrekken en uit te nodigen voor een bijeenkomst in januari 1994.

Wij waren zo gelukkig prof. dr. W.H. Velema bereid te vinden een inleiding voor de pastors te houden.

Het was een instructieve morgen, die ook aan anderen dan de toen aanwezigen doorgegeven dient te worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.