+ Meer informatie

Liever werk dan loonstijgingen

Onderzoek onder werknemers:

2 minuten leestijd

TILBURG — Werknemers vinden het laten doorgroeien van lonen aanzienlijk minder belangrijk dan het veiligstellen van arbeidsplaatsen. Dat blijkt uit een onderzoek van het instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek IVA van de katholieke hogeschool Tilburg.

Het onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Sociale zaken is uitgevoerd, vond plaats in de periode 1977-'79 en had betrekking op een kleine tweeduizend werknemers.

Het veiligstellen van arbeidsplaatsen kwam bij 67 procent van de ondervraagden als hoogste prioriteit uit de bus, terwijl dit maar bij elf procent het geval was ten aanzien van het verder doorgroeien van de lonen. Bij de vraag naar voorkeur voor bepaalde vormen van arbeidstijdverkorting werd vervroegde uittreding het meest (door tweederde) genoemd gevolgd door minder arbeidsuren voor oudere werknemers (49 procent). Het alternatief om jonge mensen langer te laten leren scoorde met zeven procent zeer laag.

Verband
Uit het onderzoek blijkt voorts dat vooral jongeren op een te laag niveau werken gezien hun opleiding. Met name ouderen, die langer op de arbeidsmarkt zijn en meer ervaring hebben werken op of boven hun opleidingsniveau. Het verband tussen opleiding en beroepsniveau ligt bij mannen en vrouwen ongeveer hetzelfde.

De waardering voor werk is nog steeds groot onder de Nederlander, maar het „heilig moeten" als het gaat om werken is bij bepaalde bevolkingsgroepen toch duidelijk aan het afnemen, aldus het onderzoek. Vooral jongeren- en hoger opgeleiden hebben de plicht tot werken in steeds mindere mate.

In het onderzoek is nagegaan wat het verband is tussen arbeid en behoefte aan vrije tijd. De plicht tot werken en het daaraan gekoppelde „genieten van een welverdiende rust" hing in het verleden altijd sterk af van drie min of meer klassieke elementen: geloof, leeftijd en opleiding. Die factoren hebben nog steeds niet aan waarde ingeboet, aldus het onderzoek. Bij personen zonder geloof, jongeren en hoger opgeleiden is de plicht tot werken het laagst. Gegeven het feit dat steeds minder mensen tot een kerkgenootschap behoren en steeds meer mensen een hogere opleiding volgen, zal de drang tot werken in de toekomst waarschijnlijk verder afnemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.