+ Meer informatie

„Het zit hier echt niet goed

3 minuten leestijd

dé riolering. Ook een visverwerkend bedrijf bleek al zijn afvalwater op de riolering te lozen. Het waterschap heeft daarop geprobeerd via overleg met de bedrijven en de gemeente , Tholen de situatie te verbeteren.

Volgens het jaarverslag staat de gemeente Tholen op het standpunt dat de tijdelijke situatie waarvan in het bedrijfsverzamelgebouw sprake is, een rol dient te spelen bij het stellen van milieu-eisen. Van de zijde van het waterschap wordt er vanuit gegaan dat ook deze bedrijven „voorzieningen dienen te treffen, waarmee de afvalwaterstroom wordt beperkt, de kwaliteit van het afvalwater zodanig wordt verbeterd dat dit voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de gemeentelijke Lozingsverordening riolering en er voorzieningen worden aangelegd waarmee de vuilvracht die het bedrijf produceert, kan worden vastgesteld. Het intensieve overleg heeft vanwege verschil in benadering van de zaak tot onvoldoende resultaat geleid". Aldus een citaat uit het jaarverslag over 1990 van het waterschap.

Bij navraag bij hét waterschap of er al vooruitgang geboekt is, blijkt dit nog niet het geval te zijn. Hoofd technische dienst van het waterschap ing. J. A. Dees: „Het bedrijfsverzamelgebouw vraagt in zijn totaliteit nog steeds meer dan gewone aandacht. Het veelvuldig overleg met de gemeente en de bedrijven heeft nog niet het gewenste eindresultaat opgeleverd. Het vruchtensappen producerend bedrijf werkt echter aan verbeteringen en heeft zelfs een adviesbureau ingeschakeld zodat we hopen dat daar de problemen binnenkort verleden tijd zijn".

Ook bij de Herwegh is er wel een aantal zaken te noemen die hem niet bevallen. „Op ieder bedrijventerrein zul je wel iets tegenkomen. Maar hier zit het toch echt niet goed. Zelf hel^ ik als houtverwerkend bedrijf geen last met milieu- en hinderwetzaken. Maar dat het nu uit de hand dreigt te lopen, is de gemeente haar eigen schuld. Op de beurzen waar de gemeente staat om bedrijven te werven, worden vele subsidies in het vooruitzicht gesteld, lage grondprijzen en wat de milieueisen betreft zeggen ze: „Daar nemen we het niet zo nauw mee".

Toch is het zo dat het met de subsidies voor kleine bedrijven tegenvalt. Alleen als je een groot bedrijf bent, of wilt gaan oprichten, dan komen ze met geld over de brug. De kleine bedrijven krijgen echter geen cent. Onder de bevolking wordt echter gedacht dat we volop geld van de gemeente krijgen, maar daar is niets van waar", aldus Herwegh.

Toch vindt Herwegh dat het werkgelegenheidsbeleid van de gemeente wel werkt. „Kijk, er gaan wel veel kleine bedrijven failliet, maar deze worden toch vaak overgenomen door bonafide bedrijven en gaan dan weer verder. Hoeveel er failliet zijn gegaan in de tijd dat ik hier zit, kan ik echt niet meer zeggen. Het zijn er talloze, en dat het niet altijd safe zit, weet ik

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.