+ Meer informatie

Zieist heft tak op van Centraal Woningbeheer

Huizen naar woningbouwverenigingen

3 minuten leestijd

ZEIST — De gemeente Zeist gaat de tak van dienst Centraal Woningbeheer opheffen en gaat 955 woningen overdragen aan de in de Beheersorgaan Samenwerkende Woningbouwverenigingen participerende woningbouwverenigingen.

' Dit komt omdat de financiële posN fie van Centraal Woningbeheer steeds zwakker wordt. Maatregelen voor de toekomst zijn nodig, omdat men een groot tekort verwacht en het onderhoud aan woningen moeilijk zal worden, of mogelijk geheel niet uitgevoerd kan worden. ,

Het gemeentelijk woningbedrijf Centraal Woningbeheer heeft nog oni geveer 3700 gemeentelijke woningen in beheer. Aangezien men geen nieuwbouw mag bouwen kan men geen financiële reserves opbouwen, hetgeen woningbouwverenigingen wel kunnen. Door nieuwbouw krijgt men minder onderhoudskosten en kunnen reserves aangewend worden voor de renovatie van het oude woningbestand. Dit kan voor Centraal Woningbeheer alleen als deze tak van de gemeente wordt opgeheven en als nieuw ' gevormde woningbouwvereniging gaat functioneren.

Overleg met de plaatselijke woningbouwverenigingen, het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer en de raadscommissie voor de volkshuisvesting hebben er toe geleid dat twee apparatién het totale woningbestand van de woningbouwverenigingen en de gemeente gaan beheren.

Participatie

Dit zijn de Beheersorgaan Samenwerkende Woningbouwverenigingen en de nieuw gevormde woningbouwvereniging Kombinatie '86, waar Centraal Woningbeheer in participeert. Onder het Beheersorgaan Samenwerkende Woningbouwverenigingen vallen de woningbouwvereniging Gerodorp met 919 woningen, de Zeister Protestants Christelijke Woningbouwvereniging met 691 woningen, de christelijke woningbouwvereniging „Arbeidersbelang" met 626 woningen. De rooms-katholieke woningbouwvereniging Volkshuisvesting met 613 woningen en 132 in aanbouw en de woningbouwvereniging Ons Huis met 48 woningen blijven zelfstandig functioneren. De gecombineerde woningbouwvereniging Zeist met 883 woningen vormt samen met Centraal Woningbeheer de nieuw gevormde woningbouwvereniging Kombinatie '86.

Door deze samenwerking draagt de gemeente 955 woningen en de Gecombineerde 104 woningen over aan de woningbouwverenigingen, waardoor het aantal woningen komt op 3.295, exclusief de woningen in het in voorbereiding zijnde bouwplan Antonlaan/ Slotlaan. De hieuw gevormde woningbouwvereniging Kombinatie '86 krijgt dan 3495 woningen. De woningbouwvereniging Gerodorp krijgt de 104 woningen van de Gecombineerde woningbouwvereniging in de wijk Brugakker erbij, alsmede 170 woningen aan de Prinses Margrietlaan en 82 woningen aan de Corn. Schellingerlaan.

De Zeister protestants christelijke woningbouwvereniging krijgt er in totaal 346 woningen bij. De woningen zijn gelegen langs de Prinses Margrietlaan, Jacoba van Beierenlaan en de Kidderschapslaan. De christelijke woningbouwvereniging „Arbeidersbelang" krijgt er 357 woningen bij.

Exploitatie

Door de overname van het gemeentelijk woningbezit met huidige en toekomstige exploitatietekorten, wil het college van B en W dat nieuwe bouwprojecten worden toegewezen aan de deelnemende woningbouwverenigingen, zodat meer financiële ruimte gecreëerd wordt, waardoor voldoende reserves opgebouwd kunnen worden voor de toekomst.

Men wil streven naar een draagvlak van 4000 woningen. Door het toewijzen van nieuwe bouwprojecten aan de deelnemende woningbouwverenigingen, zullen de rooms-katholieke woningbouwverenigingen en Ons Huis daarin niet delen. Wethouder Van Amerongen wil dat er geen verschil wordt gemaakt en vindt dat de contingentenverdeling over alle in aanmerking komende woningbouwverenigingen dient te geschieden. Hij neemt daarin echter een minderheidsstandpunt in.

De nieuw gevormde woningbouwvereniging Kombinatie '86 heeft geen consequenties voor het administratief en technisch personeel. Men heeft de keuze of om ambtenaar te blijven of te gaan vallen onder de cao voor de woningcorporaties. Besprekingen daarover zijn nog gaande, alsmede of men blijft in de panden Kerkweg 3 en Maurikstraat 30 of dat er nieuwbouw komt. De raad van Zeist beslist op 3 maart over deze ingrijpende veranderingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.