+ Meer informatie

Vragen betreffende bediening van de heilige doop beantwoord

3 minuten leestijd

I.

Openbare belijdenis en doop van volwassenen.

Een van onze predikanten verzocht mij eens een artikel te schrijven over de aard van een moeilijkheid die hij, vele jaren geleden, in het begin van zijn ambtsbediening had ondervonden. Bij de eerste openbare belijdenis des geloofs onder zijn leiding waren twee personen die nog het sacrament van de Heilige Doop moesten ontvangen. Hij wist eigenlijk niet wat hij er mee aan moest, maar hij had toen dat tweetal eerst met de andere belijdenis-catechisanten laten antwoorden op de vragen die gewoonlijk bij de openbare belijdenis des geloofs gesteld worden, daarna had hij het Formulier om de Heilige Doop aan de volwassenen te bedienen gelezen en de daarin gestelde vragen door het tweetal laten beantwoorden en hen vervolgens gedoopt. De vraag bleef hem echter kwellen of dit op deze manier wel juist was geweest: eerst de gewone belijdenis laten afleggen en daarna de vragen uit het Formulier laten beantwoorden. Hij schreef mij dat hij wel uit het probleem was gekomen en dat hij later anders had gehandeld. Terwille van anderen die misschien met dezelfde moeilijkheid zitten als hij in zijn eerste jaren als predikant had gezeten, wilde hij nu graag eens duidelijk gemaakt zien wat in dergelijke gevallen de juiste gedragslijn is.

Graag wil ik aan dit verzoek voldoen.

De kwestie is eigenlijk heel eenvoudig. De persoon die als volwassene gedoopt zal worden, moet niet eerst met andere belijdeniscatechisanten op de bekende belijdenisvragen antwoorden. Hij heeft alléén te antwoorden op de vragen die in het Formulier voor de doop der volwassenen worden gesteld. Wordt er alléén een volwassene gedoopt zonder dat er anderen zijn die openbare belijdenis afleggen, dan worden hem toch ook niet eerst de vragen van de gewone belijdenis des geloofs gesteld? Niemand zal dit ooit meegemaakt hebben! In zo’n geval wordt alleen het Formulier voor de doop der volwassenen gelezen en worden de daarin opgenomen vragen gesteld en beantwoord, en verder niets.

Worden zulk een volwassene die nog ongedoopt is, eerst de gewone vragen gesteld die bij de openbare belijdenis des geloofs plegen gesteld te worden en door hem met „ja” beantwoord, dan … is hij bijv, reeds gerechtigd tot het vieren van het avondmaal! En dat terwijl hij nog niet eens gedoopt is! Ieder kan gevoelen dat zo iets niet juist kan zijn. De in-zijn-jeugd-nietgedoopte volwassene wordt door de doop, die hij als volwassene ontvangt, ingelijfd in de gemeente van Christus. En hij ontvangt deze doop door te antwoorden op de vragen in het Formulier voor de doop der volwassenen. Dan is hij lid der gemeente en dan pas is hij gerechtigd het sacrament van het avondmaal te gebruiken, en niet eerder.

Men kan deze zaak ook nog van een andere kant benaderen. Als zulk een ongedoopte volwassene met de andere belijdeniscatechisanten de gewone belijdenisvragen beantwoordt, zou hij in feite meteen gedoopt kunnen worden, want hij heeft dan immers zijn geloof beleden, en na belijdenis des geloofs kan een ongedoopte volwassene gedoopt worden! Maar dat zou weer in strijd zijn met de eeuwenoude praktijk der kerk en met de artikelen 58 en 59 van de Kerkorde. Zulk een handelwijze zou terecht verzet ontmoeten en aanleiding geven tot feile Protesten. Het zou nu te ver voeren in te gaan op de vraag waarom de kerk altijd deze praktijk heeft gehad en waarom zij zulke bepalingen heeft gemaakt. Ik wil het hierbij nu laten in de hoop dat dit artikel voldoende opheldering heeft versehaft. Mijn briefschrijver is thans vermoedelijk tevreden gesteld! In een volgend artikel hoop ik nog een andere vraag te beantwoorden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.