+ Meer informatie

Persbericht

Uitgeverij De Banier start project Uitleg bijbel in Statenvertaling

3 minuten leestijd

APELDOORN - Uitgeverij De Banier wil op termijn een uitlegbijbel in de Statenvertaling op de markt brengen. De plannen daartoe zijn door een brede groep ambtsdragers uit de gereformeerde gezindte ontwikkeld. Verwachting is dat deze uitgave over ruim anderhalf jaar op de markt zal kunnen worden gebracht.

De Uitlegbijbel is bedoeld voor mensen die er de voorkeur aan geven de Bijbel in de Statenvertaling te lezen. In deze uitgave zullen oudere woorden of moeilijke begrippen in de kantlijn worden toegelicht. Daarnaast zullen ruimhartig exegetische aantekeningen worden geboden. De bedoeling is tevens om, daar waar de gelegenheid zich voordoet, de relatie met de belijdenisgeschriften en de liturgische formulieren te leggen. Er zal ook uitgebreide aandacht worden gegeven aan historische, archeologische of aardrijkskundige achtergronden van Bijbelgedeelten. Verder worden toelichtingen, kaartjes, schema’s, tijdbalken en tekeningen opgenomen. Deze uitgave is bedoeld voor zowel jongeren als gezinnen. De Uitlegbijbel zal geschikt zijn voor persoonlijke Bijbelstudie en gebruik in het gezin. Bij de realisering zal samenwerking worden gezocht met jongerenorganisaties en onderwijsinstanties.

De plannen zijn tot stand gekomen na een recent gehouden besloten overleg van 23 predikanten en 7 ambtsdragers uit de breedte van de gereformeerde gezindte. Inmiddels is een stuurgroep gevormd waarvan naast vertegenwoordigers van uitgeverij De Banier de predikanten J. Belder (Hervormd binnen de PKN), A.A. Egas (CGK), J. Joppe (HHK), B. Labee (GG) en J.A. Weststrate (GGiN) deel uitmaken. Vanuit de Oud Gereformeerde Gemeenten heeft de neerlandicus drs. P.A. Zevenbergen zitting.
Als adviseurs treden op: prof. dr. A. Baars (CGK), ds. J.J. van Eckeveld (GG) en dr. W. van Vlastuin (HHK).

De initiatiefnemers hebben over hun plannen vooraf contact gehad met het bestuur van de Gereformeerde Bijbelstichting. Het bestuur van de GBS heeft met instemming kennisgenomen van de plannen tot uitgave van een Uitlegbijbel en toegezegd de tekst van hun editie van de Statenvertaling ter beschikking te stellen. Ook is er een open contact geweest met leden van het bestuur van de stichting Herziene Statenvertaling.

Namens de initiatiefnemers zegt ds. J. Joppe: “We horen regelmatig van kerkelijk betrokken mensen, en heus niet alleen van jongeren, dat ze moeite hebben met het begrijpen van de Bijbeltekst. We beseffen uiteraard dat er meer nodig is dan alleen begrijpen. We hebben, net als die kamerling, een Uitlegger nodig om de werkelijke betekenis van de Bijbeltekst met ons hart te verstaan. Maar dan is toch op zijn minst nodig dat we de letterlijke Bijbeltekst kunnen begrijpen. Om die reden beogen we met dit project hulp te bieden bij het Bijbellezen, waarbij we tegelijkertijd vast willen houden aan de Statenvertaling die ons lief is. Voor alle duidelijkheid: Het is absoluut niet onze bedoeling om met dit initiatief ons af te zetten tegen de Herziene Statenvertaling, maar we willen juist een helpende hand bieden aan hen die de voorkeur geven aan de Statenvertaling.”

Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met ds. J. Joppe, 033 - 2000190.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.