+ Meer informatie

Nederland blijft Cuba steunen

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Met grote meerderheid van stemmen heeft de volksvertegenwoordiging gisteravond besloten, de ontwikkelingshulp aan Cuba te blijven voortzetten.

Van verschillende kanten is uit de politieke beschouwingen op de begroting voor 1977 scherpe kritiek geuit op deze hulp, omdat Cuba een legermacht heeft gezonden naar het voormalige strijdtoneel in Angola. Daarom behoort Cuba niet meer tot de armste landen, die aanspraak kunnen maken op ontwikkelingshulp.

Dat is ook de mening van Koekoek (BP), die daarom een motie indiende waarin hij onmiddellijke stopzetting van de hulp vroeg. Hij werd in deze gesteund door de :VVD en de SGP, het GPV en de Boerenpartij, DS'70 en de RKPN en de leden van Leijenhorst en Tolman van de CHU. De rest van deze fractie liet het afweten, ondanks het feit dat de fractievoorzitter Kruisinga nog tijdens de eerste termijn van de Kamer had gezegd, dat ontwikkelingshulp niet mag dienen als politiek instrument.

Hij stelt verder de door de NBM toit.stand gebrachte wijzigingen in de voor-^' waarden positief te beoordelen omdat,,; deze leiden tot een duidelijker voorlich-" ting aan de consument over de vraag,"'^ waimeer hij courtage is verschuldigd^ terwijl zij hem vrijlaten in dé keuze ofr ^ hij van makelaarsdiensten gebruik zal«|v maken. Mocht de praktische hanteringll ' van de voorwaarden afwijken van de in-, tentie ervan, dan zal de minister zich ter zake bezinnen, zo blijkt uit het antwoord van de bewindsman.

OPBERGBANDEN voor tijdschriften
Er Is altijd vraag naar banden om jaargangen van tijdschriften in op te bergen. Of het nu tijdschriften zijn of hobbybladen of muzlek(koor)werken. U kunt alles kwijt dat een formaat heeft van 30x22'/2x3'/j cm. De band kan rechtop staan In een kast of plat liggen. Kleur donkerblauw. De prijs Is incl. verpakking en verzendkosten ƒ 12.50. Als u dit bedrag overmaakt op giro 79958 dan hebt u de band binnen enkele dagen in huls.

UITGEVERIJ J.C. WILLEMSENAMERSFOORT

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.