+ Meer informatie

Protestanten van Nederland.

3 minuten leestijd

Zelden in de geschiedenis van ons land zijn de 2e Kamerverkiezingen zo belangrijk geweest als die op 26 mei a.s. Ingrijpende beslissingen moeten genomen, de positieve krachten in ons volk samengebundeld, met nieuw elan zinvolle initiatieven ontwikkeld.

Protestanten van Nederland: PROTESTEER tegen hen die ons koninkrijk willen afbreken!

Nederlanders en hun bestuur

De constitutionele monarchie, opgedragen aan het Huis van Oranje, verdient veruit de voorkeur boven andere regeringsvormen. In het landsbestuur van hoog tot laag moet de eerbiediging van het nationaal-christelijk karakter tot uitdrukking komen. De rechtsstaat moet gehandhaafd, de openbare orde beschermd. Vandalisme en criminaliteit grijpen schrikbarend om zich heen.

In de opvatting van de SGP heeft de overheid als Gods dienares de taak de ongebondenheid van de mensen te bedwingen en op de enig juiste wijze leiding te geven.

Protestanten van Nederland. PROTESTEER tegen de slepende ellende van de woningnood.

Nederlanders en hun verlangens

Krakersacties leiden van kwaad tot erger. Woningleegstand moet op democratische weg worden tegengegaan. De overheid moet de functie van het gezin als kern van de samenleving blijven erkennen. Dag in dag uit moet er naar wegen gezocht worden om het tekort aan goede woningen weg te werken. Eigen woningbezit dient bevorderd en de sociale woningbouw moet ten goede komen aan de laagstbetaalden.

Protestanten van Nederland: PROTESTEER niet alleen maar doe er iets aan.

Nederlanders en hun welvaart

Werkgelegenheid? Geen holle leuzen, maar zinvolle daden. Bijv. het probleem van de schoolverlaters moet onverwijld worden aangepakt. Arbeid is een zegen.werkloosheid een kwaad., Goede economische initiatieven moeten krachtig worden aangemoedigd, zoals bevordering van de arbeidsintensieve midden- en kleinbedrijven, land- en tuinbouw, door lastenverlichting en loonmatiging.

Het is verantwoord solide bedrijven door een economisch dal heen te helpen. Op langere termijn adviseren wij aardgasbaten te benutten voor investeringen met blijvende winsten en inkomens.

De uitgaven en inkomsten van ons nationaal huishoudboekje moeten beter op elkaar worden afgestemd. Het bedrijfsleven mag niet langer worden uitgehold. De inflatie moet kost wat kost worden tegengegaan, evenals het groeiende misbruik van sociale uitkeringen.

Alle hens aan dek wat betreft enerzijds energiebesparing en anderzijds het zoeken naar nieuwe energie-bronnen. Ook hierin kan een klein land groot zijn.

Protestanten van Nederland: PROTESTEER tegen dreigende afbraak van onderwijs en kerk.

Nederlanders en hun welzijn

De vrijheid van onderwijs is een groot goed. Ons streven moet zijn de verworven kennis tot eer van de Schepper en in dienst van de medemens te gebruiken.

De kerk moet zijn opdracht ook op maatschappelijk terrein goed kunnen vervullen. Gezagsondermijnende, godslasterlijke en zedenkwetsende uitingen wijzen wij radicaal af. Bij de zorg voor het behoud van de eigen cultuur, het welzijnswerk en de ontspanning geven wij de voorkeur aan het particulier initiatief, wij zijn ons bewust vele verplichtingen te hebben ten opzichte van vluchtelingen, vreemdelingen en minderheidsgroeperingen.

Protestanten van Nederland: PROTESTEER tegen lafheid want dat wakkert agressie aan.

Nederlanders en de wereld

Wij zijn vóór onderhandelingen over tweezijdige ontwapening.

Zolang Oost en West als kernlanden tegenover elkaar staan zijn eenzijdige maatregelen zinloos. Wij staan achter het NAVO bondgenootschap.

Israël heeft recht op veilige erkende grenzen en voor de moeilijke situatie in Zuid-Afrika is met begrip meer te bereiken dan met dwangmaatregelen. Ontwikkelingshulp is een directe vorm van naastenliefde, waarbij de materiële en geestelijke hulp hand in hand dient te gaan van zendings- en ontwikkelingsobjecten, de zogeheten medefinancieringsobjecten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.