+ Meer informatie

Apeldoorn gaat oud raadhuis opknappen

Kosten ruim twee miljoen

2 minuten leestijd

APELDOORN — De gemeenteraad van Apeldcx>rn heeft dcaiderdagavond met 3 stemmen tegen in principe besloten het uit 1898 daterende raadhuis en de uit 1824 stammende villa Marialust. op te knappen. Het raadhuis, dat in de tweede vrereldoorlog gedeeltelijk door brand is verwoest, zal zoveel mogelijk ia zijn oude staat wwden hersteld. Het is de bodoeling volgend jaar zomier miet de osageveer een jaar durende werkzaamheden te beginnen. De kosten van restauratie en inrichting bedragen naar schatting f 2.375.000.

het verstrefeken van de benodigde toredieten ten bedrage van f 2,375.000 restauratie- en verbouwingsplannen besteksklaar te laten maken. Over tegenstemmers, P. de Vries (CDA, H." Ponringa (PvdA) en J. Blees (SGP) motiveerden het afwijzen van dit voorstel door te wijzen op de snel versleohterende financiële positie van de gemeente Apeldoorn. De raad had al eerder in een debat uiltgesjHxxkn dat hij een sluitende begroting noodzakelijk acht.

Tijdens het debat bleek, dat de reservepositie, die Apeldoorn in de loop der jaren heeft opgebouwd, als sneeuw voor de zon verdwijnt. De ontwitokèling van de begroting over het lopende jaar is van dien aard dat de restantreserves die ca. 2,3 miljoen gulden ibelopen zijn geblokkeerd. De wethouder van financiën J. Kooij, noemde het sluif end maken van de begroting 1975 „uiterst moeilijk". De raad besloot desondanks de zal de nieuwe icaad: ia.Januari il975

MARIALUST

De villa Marialust, die op de monumentenlijst voorkomt, staat al geruime tij tijd leeg en bevindt zich in verwaarloosde toestand. Met de huisvesting van het historische museum Moerman in „Marialust" wil de gemeente proberen deze vUla in oude luister te herstellen. Op het ogeniblïk heeft museimi Moerman te kampen met jpuimtegebrek. Ongeveer 60 pet. van de beschikbare museumstukken is opgeslagen, omdat deze niet of nauwelijiks tentoongesteld kunnen worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.