+ Meer informatie

Mogelijk gedwongen ontslagen bij papierfusie

KNP, BT en VRG kampen met tegenwind

3 minuten leestijd

AMSTERDAM (ANP) - „Gedwongen ontslagen als gevolg van de fusie tussen KNP, BT en VRG sluiten we niet uit. Een fusie gaat nu eenmaal gepaard met veranderingen, ook in de werkgelegenheid". Deze woorden van drs. R. F. W. van Oordt, de beoogde voorzitter van de nieuwe gefuseerde eenheid met de werknaam Newco, gisteren op een persconferentie in Amsterdam lieten in ieder geval niets aan duidelijkheid te wensen over.

Dat die duidelijkheid niet overal aanwezig is, blijkt wel uit de uitlatingen van de Industriebond  FNV, die gisteren zei de garantie te hebben gekregen dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen.

Van Oordt wees erop dat op korte termijn niet precies is aan te geven waar mogelijk ontslagen zullen vallen. Maar hij gaf wel aan dat zich bij de hoofdkantoren nogal wat wijzigingen zullen voordoen. Ook wees hij in dat verband op de overlapgebieden die er tussen de drie bedrijven bestaan. Zo produceert KNP evenals BT karton en handelt BT net als VRG in grafisch papier, terwijl beide bedrijven ook hun eigen grafische systemen vertegenwoordigen. Dat laatste leidt ertoe dat de divisies grafische systemen van BT en VRG onafhankelijk blijven opereren om tegengestelde belangen te vermijden.

Twee organisaties VRG-topman De Kluis zei dat de producenten van de grafische systemen, de Duitse fabrieken Heidelberg en MAN Roland, inmiddels zijn geïnformeerd over de beoogde fusie. Of zij daaraan gevolgen verbinden door een van beide vertegenwoordigingen weg te halen, achtte hij echter nauwelijks denkbaar, „alhoewel dat niet wil zeggen dat zij deze situatie hebben geaccepteerd".

De gefuseerde bedrijven kennen een raad van bestuur van acht leden met daaronder twee organisaties. De industriële organisatie omvat alle produktie- ondememingen van KNP en BT op het gebied van papier en verpakkingen, inclusief de deelnemingen zoals Gelderse Papiergroep en Leykam- Mürztaler. De (pro forma) omzet bedraagt hier ƒ 5,5 miljard. De tweede organisatie bestaat uit alle handels- en distributie-activiteiten van BT en VRG. Deze groep wordt geleid door De Kluis, vanuit het huidige VRG-hoofdkantoor in Amsterdam. De samengevoegde omzet beloopt hier ƒ 7,7 miljard.

Grafische systemen

Het gaat de fusiepartners op dit moment niet voor de wind. VRG voorziet een winstdaling dit jaar van meer dan 50 procent van ƒ53,5 miljoen in 1991 tot ƒ 25 miljoen. De winst in 1990 bedroeg ƒ 70 miljoen. De divisie grafische systemen had vooral in Europa te kampen met een geringe investeringsbereidheid van de industrie. In het Verre Oosten bleef de afzet op een goed peil gehandhaafd. Bij de divisies papier en kantoorsystemen werd vooral pijn geleden door de overneming van de Franse pc-distributeur Agena.

Bührmann-Tetterode ziet zijn resultaat over 1992 eveneens sterk onder druk staan. In de eerste drie kwartalen daalde het nettoresultaat met bijna 38 procent tot ƒ 80 miljoen. In het vierde kwartaal zal de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening beperkt zijn. De nettowinst over 1991 bedroeg ƒ 193 miljoen. De economische teruggang in Continentaal-Europa zal de markten van BT voorlopig blijven beïnvloeden.

Het papier- en verpakkingsconcern KNP heeft ook last van barre tijden. Dit jaar wordt een winst verwacht van ƒ 100 miljoen tegen ƒ 280 miljoen in 1991. Met name in het derde kwartaal waren de resultaten slechter dan verwacht door een prijsdaling voor enkele papiersoorten in sommige markten. Door de teleurstellende ontwikkelingen zal de nettowinst over het tweede halfjaar naar verwachting slechts ƒ 9 miljoen bedragen tegen ƒ 137 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent een winstdaling van ruim 93 procent.

KNP heeft een belang van 51 procent in VRG. Opvallend is dat in het bestuur van het nieuwe concern het totale driekoppige bestuur van KNP wordt opgenomen, de helft van het bestuur van vier leden van BT en slechts één van de zes bestuursleden van VRG.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.