+ Meer informatie

Recensies

3 minuten leestijd

Ds. Roel Meijer, Galaten. Christus alleen! Uitgeverij Vuurbaak, Barneveld 2016, 96 blz., € 9,90 . ISBN 978-90-5560-516-3.

Ook dit boekje is een nieuw deel uit de serie “Bijbel en Kerk”, uitgegeven i.s.m. de Gereformeerde Bijbelstudiebond. Overwegend mooi materiaal. De opzet is in elk hoofdstuk: eerst een korte “starter”om gedachten (of tongen) alvast los te maken, heenleidend naar de tekst; dan een globaal overzicht van het gedeelte dat aan de orde is, vervolgens een focus op specifieke tekstelementen, aanzetten tot praktische verwerking en tenslotte suggesties voor nadere verdieping. Ik trof prachtige pastoraal getinte opmerkingen aan, zoals over heiliging: “het is niet erg wanneer jongeren (…) daar nog niet zo ver in zijn. Ze mogen nog groeien en de tijd daarvoor krijgen. Vaak zijn ze nog niet zo sterk onder de indruk van hun eigen zonden. Breng ze maar bij Christus” (blz. 35). Waardevol zijn de herhaaldelijke verwijzingen naar de belijdenisgeschriften. Op sommige punten zou ik meer willen horen, b.v. over de 14 jaar waar Paulus over spreekt in h. 2 of de term “het Israël Gods” in Gal. 6: 16. Niet duidelijk werd mij, hoe Meijer het verbond van Genesis 15 op de achtergrond ziet staan van Galaten 4, over het verbond met Hagar en de “vrijgeboren vrouw”. Daarentegen wordt juist weer niet ingegaan op de manier waarop Paulus in 4: 24v. spreekt over het verbond van de berg Sinaï gerelateerd aan de vrijheid van het hemelse Jeruzalem. En de uitwijding over de Bijbelse verbonden (in verschillende stadia) op blz. 49 en 53 lijkt mij binnen het kader van dit boekje overbodig.

De Bruijne

Jaap de Lange, Met de hamer op tafel, Uitgeverij Kok, Utrecht 2016, 64 blz., € 8,99. ISBN 978 94 019 0841 2.

Een interessant boekje over het kerkelijk vergaderen. Aan de orde komen de zaak van het vergaderen, de taak van kerkenraadsleden en commissieleden hierin, en de personen die deze taken uitvoeren met hun rationele argumenten en emoties. Verder is er aandacht voor het ABC in het groepswerk (vergaderen), namelijk de activiteiten, de bezinning en de communicatie. In dit verband wordt terecht gesproken over het belang van een zorgvuldige opening en sluiting van een (kerkenraads)vergadering.

Dit boekje is geschikt voor nieuwe ambtsdragers om wegwijs te worden in het veelomvattende kerkenraadswerk, maar niet minder voor ervaren voorzitters en moderamenleden om oog te hebben voor deze nieuwe ambtsdragers en hen te helpen om vergaderen als een belangrijke zaak te zien om gezamenlijk beleid te maken.

Jansen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.