+ Meer informatie

TER OVERWEGING

6 minuten leestijd

GOEDE MOED. Dagkalender 2005. Uitg. Buijten & Schipperheijn 2004, € 6,95.

Voor de 39e keer alweer verschijnt ons ‘eigen’ dagboek, in de ondertitel nog steeds aangeduid als dagkalender. De redacteuren — ds. P.D.J. Buijs, ds. J. Oosterbroek en ds. J.G. Schenau hebben, evenals andere jaren, een twaalftal predikanten uit geheel onze kerken (ik bedoel dat ook in geestelijk opzicht) bereid gevonden een maand lang te zorgen voor de overdenking van een bijbelgedeelte. Deze vullen telkens een halve bladzijde. Aan de orde komen o.a.: Gen. 1–11,1 Koningen, wetten uit Leviticus, 1 Kor., kleine profeten, Hand. 1–7, Openbaring. Bij dat laatste aansluitend schrijft de redactie dat de tekenen der tijden wijzen op de wederkomst van Christus, en dat zij het ‘niet erg zou vinden als u Goede Moed 2005 niet uit kreeg’. We wensen het dagboek in veler handen, hoe lang dan ook.

Ds. A. van Heteren e.a., VOOR HART EN HUIS. Bijbels dagboek 2005. Uitg. Groen Heerenveen 2004, € 10,50.

Vier predikanten werken al jaren mee aan dit dagboek; behalve ds. Van Heteren ook ds. W. Silfhout (Ger, Gem.), ds. G.S.A. de Knegt en ds. D.J. Budding (beiden PKN). De opzet is vergelijkbaar met het dagboek Goede Moed, dat jaarlijks in onze kerken verschijnt: achtereenvolgende bijbelgedeelten worden in een maand behandeld, met telkens twee overwegingen per bladzijde. In het dagboek zijn enkele foto’s opgenomen van (onderdelen) van kerkgebouwen, behorend bij de reformatorische gezindte.

POSTILLE 56. 2004–2005. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2004, 247 blz., € 23,=.

Elk jaar rond deze tijd doet uitgeverij Boekencentrum een boek verschijnen om de predikanten te helpen met de voorbereiding voor de preken, die ze week in week uit hebben te verzorgen. De Postille, gevuld met schetsen om het denken en mediteren bij het preekwerk op gang te helpen, is niet meer weg te denken uit de studeerkamers. Niet dat men het altijd eens zal zijn met de diverse onderdelen van de inhoud, maar altijd zetten ze op een spoor en dringen ze tot nadenken: uit welke tijd komt deze tekst, in welk boek staat hij, en vooral: hoe spreekt de Heilige Geest hier tot de gemeente die deze tekst zal ontvangen? Uit onze kerken werkt deze keer dr. A.W. Velema aan het boek mee; hij schreef drie schetsen voor teksten uit het evangelie naar Johannes. Opmerkelijk — vind ik — is de medewerking van prof.dr. C.J. de Ruijter, hoogleraar van de Geref. Kerken (vrijg.), met vier schetsen uit Spreuken.

Trinette Verhoeven, Een huis voor God en Wij horen bij elkaar. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2004, 32 blz., per deeltje € 9,50.

In een schitterende uitvoering, half tekst, half tekeningen verschenen bovengenoemde boekjes, bedoeld als voorlees- en kijkboek voor kinderen vanaf (staat er, ik denk zelf: rond) drie jaar. Wat jammer dat er echt dingen in staan die je de wenkbrauwen doen fronsen. Ik denk dan vooral aan het eerste deeltje, waarin Kees zich afvraagt of behalve zijn kleine zusje ook niet zijn poes gedoopt zou kunnen worden. Echt een misslag. Die bladzijden hadden beter gevuld kunnen worden met wat meer uitleg over de betekenis van de doop.

Drs. H. Veldman, Hendrik de Cock. Afgescheiden en toch betrokken. Uitg. Cedrus Bedum 2004, 272 blz., € 24,50.

Het kon niet uitblijven: 170 jaar na de Afscheiding in Ulrum verscheen een boek over Hendrik de Cock. Het is goed dat in (christelijke) gereformeerde kring zijn naam niet vergeten wordt. De auteur schetst de ontwikkelingen (kerkelijk en maatschappelijk) die geleid hebben tot deze breuk in de (toen) Hervormde kerk. Opnieuw kom je onder de indruk van de werkkracht van deze man en zijn volgelingen, en van de zegen die de Here dwars door de heftige strubbelingen vanaf 1834 (van buiten, maar helaas ook van binnen de afgescheiden gemeenten…) heeft willen geven. Soms vind ik het boek fragmentarisch, bijv. als de pogingen beschreven worden om in iedere plaats een afgescheiden gemeente in het leven te roepen. Er is veel speurwerk voor verricht, waarvoor respect!, maar het resultaat is beperkt. De ondertitel is wat misleidend, lijkt mij: het woordje ‘toch’ slaat op de betrokkenheid op het erfgoed van de reformatie van de 16e eeuw — zo blijkt uit het woord vooraf. Maar ‘afgescheiden’ slaat op de Hervormde Kerk en je denkt dan dat ‘betrokken’ daar ook mee te maken zal hebben.

Ds. C. den Boer, Een vreemd’ling hier beneên. Gedachten over Bunuans Christenreis, en

Dr. H. van ‘t Veld, De pelgrimsstaf is in mijn hand. John Bunyan (1628–1688), een biografie. Uitg. De Banier Utrecht 2004, 412 resp. 319 blz., prijs € 19,75 rep. € 24,95.

Bunyan, onder de reformatorische christenheid het meest bekend om zijn boek De Christenreis naar de eeuwigheid, blijft de aandacht trekken. Nog altijd verschijnen er boeken die de herinnering aan hem levendig houden en het lezen van dit geestelijk-prakticale boek aanmoedigen. Het boek van ds. Den Boer is reeds de vijfde druk; het heeft zijn weg duidelijk gevonden. We vestigen er opnieuw de aandacht op. Het boek van dr. Van ‘t Veld is nieuw; het geeft ons duidelijke achtergrondinformatie over Bunyan, vanaf het begin van zijn leven, waarin ook de tijd en omgeving waarin hij leefde, mee ingekleurd wordt. Het politieke, kerkelijke en maatschappelijke leven van het 17e-eeuwse Engeland komt ons helder voor ogen te staan. Van daaruit zien we Bunyan ‘op reis gaan’, niet alleen met zijn Christenreis, maar ook met zijn andere, minder bekende werken. Werkelijk een knap boek.

H. Vreekamp, ZWIJGEN BIJ VOLLE MAAN. Veluwse verkenning van Edda, Evangelie en Tora. Boekencentrum Zoetermeer 2003, 345 blz. € 25,-.

Dr. Vreekamp legt in dit boek rekenschap af van wat zijn bezinning op zijn Veluwse wortels hem aan inzichten heeft opgeleverd. Op tal van wandelingen over zijn ‘oergrond’ heeft hij zijn heidense verleden onder ogen gezien, en gemerkt dat het om erkenning en aandacht vraagt. Die heeft tot dusverre grotendeels ontbroken, en het gevolg is geweest dat de kerk in onze streken halfhartig is gebleven. Onze heidense wortels werden ontkend, maar wel gedoogd, en juist daardoor konden ze soms op een uiterst gevaarlijke manier opspelen. Dr. Vreekamp meent dat het er voor de kerk nu om gaat een ‘nieuwe relatie’ te vinden ‘met de heiden in zichzelf en de Jood tegenover haar’. Dat zal moeten uitlopen op niet minder dan een reformatie van de kerk, die bestaat in een ‘afkeer van de goden en de toewending naar de levende God’, en waarin ‘de bekering de gestalte aanneemt van het verwachten van Jezus.’ Een opmerkelijk boek, dat aandacht vraagt voor zaken, waar we ons vaak niet of nauwelijks van bewust zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.