+ Meer informatie

CHRISTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID IN DE SAMENLEVING

1 minuut leestijd

Tengevolge van een communicatiestoornis is in het vorige nummer van Ambtelijk Contact, van maart 1980, de titel van het daarin afgedrukte rapport van deputaten voor kerk en samenleving, niet te vinden.

Deze titel moet luiden:

CHRISTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID IN DE SAMENLEVING
uitwerking van het rapport

Bijbelse lijnen voor kerk en samenleving

Overdrukken van dit speciale nummer van Ambtelijk Contact - mèt vermelding van de titel - zijn verkrijgbaar door overmaking van f. 7,50 op girorekening 53 53 00 ten name van Kerkelijk Bureau Chr. Geref. Kerken te Schiedam, met vermelding „Christelijke verantwoordelijkheid in de samenleving”.

Namens deputaten voor kerk en samenleving,

J.W. Maris, secretaris.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.