+ Meer informatie

De weg van Kain

3 minuten leestijd

„Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingegaan." Judas : 11a.

Weet U wat de weg van Kaïn is? Daarvan leest ge in de brief van Judas vers 11a en over degenen, die die weg ingaan wordt daar een „wee" uitgeroepen.

Wie was Kaïn? En welke was zijn weg? Kaïn was een broedermoordenaar. Uit welke oorzaak was hij dat? Omdat de werken van zijn broeder rechtvaardig waren en de zijne boos! Het was dus geen gewone moord! Kaïn is het voorbeeld van de vervolgers der „heiligen". Daarom beschermt God hem tegen den bloedwreker. Het straffen der vervolgers van Zijn Volk heeft God Zichzelf voorbehouden. Hier geldt: Mijn is de wraak. Ik zal het vergelden.

Hoe ernstig had de Heere Kaïn gewaarschuwd, zeggende, dat er in de weg der bekering ook voor hem verhoging mogelijk was. Maar Kaïn was een ongelovige en voor het. ongeloof is alle woord Gods als niet gesproken. De weg van Kaïn is de weg van het ongeloof. Die weg voert van God af — steeds verder. Kaïn ging uit van het aangezicht des Heeren — vol van gramschap: „Gij hebt mij verdreven" zegt hij; zonder schulderkentenis.

Was er dan geen oorzaak voor dit uitdrijven!? Van God af, dat is naar de dood en het verderf, dat is naar de hel. Daarheen voert de weg van Kaïn.

Die weg is vol van aantrekkingskracht voor de verdorven natuur des mensen. Op die weg ontmoet men het schouwspel ener ongemene ontwikkeling op het gebied der menselijke kunstvaardigheid. Daar wordt het „lied van het zwaard" gezongen. Het lied der wraakzucht en bloeddorst. (Lamech). Daar ziet de zinnelust zich een wijde deur geopend (veelwijverij). Daar maakt men orgels (Jubal) en slaat men tenten. (Jabal) der ijdelheid op, bioscopen, danszalen, theaters! Daar smeedt men zwaarden (Tubal Kaïn) en vindt men atoombommen uit. Daar wordt de wetenschap vermeerderd — maar ook de smart. Maar dat laatste wordt niet erkend!

Gaat niet de mensheid in brede kringen de weg van Kaïn op? Men danst, men springt, men viert feest, men confereert, men dreigt met de gruwelijkste moordtuigen en zo tracht men de vrede te bewaren en zich veilig te stellen.

En de Kerk? In Enos' dagen begon met de Naam dt: s Heeren aan te roepen. Dat was de Kerk in zijn eerste openbaringsvorm. Maar al spoedig is er afwijking — vermenging en zo gaat het gezamenlijk (op enige uitzonderingen na) de weg van Kaïn op — dat is de weg naar het Goddelijk gericht, de Zondvloed.

Jonge mensen, ziet ge de weg van Kaïn niet duidelijk afgetekend in onze dagen? Bedenkt waar dat heengaat! Hebt een afkeer van het boze, hangt het goede aan. Smeekt den Heere, dat Hij U moge doen wandelen op de weg der gerechtigheid in het midden van de paden des rechts. Op die weg wandelen de liefhebbers des Heeren en Hij doet ze beërven, dat bestendig is.

Op die weg wandelde Henoch en Noach en de aartsvaders. En Mozes koos de verdrukkingen van die weg, ziende o.p de vergelding des loons. Daar vinden wij Paulus en Timotheus, ja al Gods kinderen. En let eens op de uitkomst van hun wandeling. Het einde van die wandelaars zal vrede zijn. Het gaat niet naar de stad van Kaïn, maar

naar de stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.

Zo gij Zijn stem dan heden hoort, Gelooft Zijn heil en troostrijk woord, Verhardt U niet, maar laat U leiden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.