+ Meer informatie

Ter inleiding

2 minuten leestijd

Dit is dan het eerste nummer van de uitgave, waarvan wij de verschijning al hadden aangekondigd.

Wij zijn niet opeens gekomen tot het besluit om dit blad het licht te doen zien. Verschillenden onzer hebben al jarenlang met anderen over de noodzaak van een dergelijke uitgave gesproken. De bezwaren, die daaraan verbonden waren, brachten er toe deze zaak voorlopig aan te houden. Intussen wordt de noodzaak van deze uitgave steeds groter. We hebben wel allerlei kerkelijke bladen, maar die geven in het algemeen geen voedsel voor de ziel, geen leiding aan het geestelijk leven. De inhoud daarvan bevredigt onze eenvoudige mensen met, die bij de waarheid van Gods Woord willen leven. Daar komt bij, dat het kerkelijk leven zich in een geheel andere richting gaat bewegen en hoe langer hoe meer het oude voetspoor verlaten wordt. Wij vrezen, dat velen in onze kerken zich lichtvaardig geruststellen voor de eeuwigheid. Velen hebben onze kerken al de rug toegekeerd. Dit is een proces, dat doorgaat.

Het wordt hoog tijd, dat weer en meer hetzelfde geluid van vroeger wordt gehoord, toen veel meer naar voren kwam wat nodig is gekend te worden tot zaligheid, en toen de eenvoudigen voedsel voor hun ziel ontvingen en anderen afgemaand werden van de paden der zonde en des doods.

Het is niet onze bedoeling te gaan strijden tegen personen, maar wel om het op te nemen voor de waarheid, die onze vaderen hebben voorgestaan en die Gods kinderen lief geworden is.

Wij hopen daarmee een dam te kunnen opwerpen tegen de steeds voortgaande vervlakking in leer en leven, en zo ook degenen, die van hetzelfde gevoelen zijn, meer aan elkaar te verbinden.

Het is onze hartelijke begeerte, dat de Heere deze uitgave zegene tot bekering van zondaren, tot vertroosting van Zijn volk, tot opbouw van Zijn kerk, tot afbreuk van het rijk van satan en tol verheerlijking van Zijn Naam.

Namens de Kommissie van Redaktie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.