+ Meer informatie

Vrijwillige verzekering niet langer handhaven

Ziekenfonds Zilveren Kruis:

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De stichting het Zilveren Kruis, een van de grote niet-commerciële ziektekostenverzekeraars in Nederland, heeft in zijn gisteren verschenen jaarverslag het voorstel gedaan Praalstuk een einde te maken aan het vrijwillig ziekenfondssysteem en de De informateurs zullen vermoedelijk vrijwillig Verzekerden over te brengen naar die particuliere vereerst eind volgende een week een zekcraars, die als Zogenaamde bovenbouwers van ziekenfondsen

In de besturen van dat soort verzekeringsmaatschappijen zijn de besturen van ziekenfondsen als regel sterk vertegenwoordigd.

Het Zilveren Kruis meent dat een dergelijke oplossing voor het probleem van de vrijwillige ziekenfondsverzekei ring op korte termijn uitvoerbaar is. Een volksverzekering, zoals door sommigen, onder meer de werknemersorganisaties, als oplossing is aangedragen, is volgens het Zilveren Kruis financieel en politiek niet haalbaar. Ook een volksverzekering met een beperkte kring van verzekerden is volgens het Zilveren Kruis niet haalbaar.

Ongelijke verdeling

Het Zilveren Kruis meent, dat er spoedig een oplossing moet worden gevonden voor het probleem, waarvoor men zich ten aanzien van het vrijwillige ziekenfondssysteem gesteld ziet. In dat systeem zijn de lasten te ongelijk verdeeld. Om te beginnen is daar het probleem, dat mensen in een bepaalde Inkomensklasse veel goedkoper uit zijn als zij zich gewoon bij een particuliere verzekeraar laten verzekeren. Dat kan 15 è 20 procent premie schelen. Het andere probleem, waarvoor het systeem van de vrijwillige ziekenfondsverzekering staat, is dat de premies in sommige delen van ons land. In Amsterdam bijvoorbeeld moet veel meer premie opgebracht worden dan in Alpen, a/d Rijn, doordat in Amsterdam volgens het Zilveren Kruis de ziekenfondsverstrekkingen uit de hand zijn gelopen en men patiënten veel langer in ziekenhuizen laat liggen dan eigenlijk nodig is.

De ziekenfontteen kennen een systeem van verevening van de lasten, waardoor de premies toch tenslotte gelijk zijn. Dat betekent echter wel, dat men In sommige gebieden, waar men minder kosten heeft, moet opdraaien voor andere gebieden, waar de kosten veel hoger zijn. Het ziet er volgens het bestuur van het zZilveren Kruis naar uit, dat er al spoedig een eind wordt gemaakt aan het vereveningssysteem. Sommige ziekenfondsen willen er eigenlijk niet langer aan meewerken.

Doorlichten

Het Is volgens het Zilveren Kruis Hoog tijd geworden dat het systeem van de ziekenfondsverzekering eens kritisch wordt doorgelicht, gegeven het feit dat sinds de invoering van het ziekenfondsenbesluit (1941) en de invoering van de ziekenfondswet (1966) de opvattingen over solidariteit nogal fors zijn veranderd, terwijl bovendien de welvaart sterk is gestegen. Niet ten onrechte wordt steeds vaker de vraag gesteld, aldus het Zilveren Kruis, of het nog wel noodzakelijk. is zich zo vergaand te verzekeren als tientallen jaren terug gewenst werd geacht. Ook de opvattingen over de mogelijkheden van het aanvaarden van een zeker eigen risico door het individu zijn sterk veranderd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.