+ Meer informatie

Recreatie en natuurgebied passen nooit bij elkaar

3 minuten leestijd

Hierbij reageren wij (Theo Verboom, 18 jaar, HLS-er; Jan van der Heide, 19 jaar, HTS-er) op het ingezonden stuk van Dirk Blom in het Forum van 6 maart 1981. In dit stuk heeft hij het over het Lauwersmeer,

Volgens D. B. moet de defensie uit het Lauwersmeer geweerd worden omdat dan het Lauwersmeer als natuur- en stiltegebied behouden blijft. iVeel prachtige bomen zouden, als het oefenterrein doorgaat, naar mening van D. B. het loodje leggen en •het wild zou het haasje zijn. Tevens zouden veel stadsmensen niet meer van de natuur en rust van het Lauwersmeer kunnen genieten.

De goede bedoelingen van D. B. zijn zonder twijfel duidelijk. Hij wil het Lauwersmeer als natuurgebied behouden door defensie te weren. Volgens ons is echter de argumentatie van D. B. om op deze wijze de natuur in het Lauwersmeérgebied in stand te houden erg zwak en wel op de volgende punten:

Geen vogels
• D. B. haalt ons inziens twee dingen door elkaar, nl. de begrippen ,,natuurgebied" en „recreatie". Als het Lauwersmeérgebied een echt natuurgebied wil zijn dan zouden er geen recreanten mogen komen. Wil het echter èen echt recreatiegebied zijn dan zou je er geen vogels en wild meer zien. • D.B. zegt in zijn ingezonden stuk dat in het Lauwersmeérgebied geen oefenterrein voor defensie mag aangelegd worden. D. B. vergeet echter dat bij de inpoldering van de Lauwerszee als argument is gebruikt dat de regering hier één van de toen vier geplande grote militaire oefenterreinen kon realiseren in ruil voor een betere kustbescherming voor ons als Friezen (en Groningers). Het zou alleen al om deze reden onredelijk zijn om na de inpoldering defensie te weigeren.

Oosterburen
• Als wij een leger willen handhaven, moet dit ook goed getraind zijn. Blijven wij als Nederlanders weigeren een groot oefenterrein te realiseren voor onze defensie, dan kunnen wij niet van onze Oosterburen (Duitsland) verwachten dat zii ons leger graag bij hen zien oefenen in plaats van bij ons. # Als het oefenterrein gerealiseerd wordt dan geeft dit werk aan zó'n 50100 man. Dit is een zeer welkome aanvulling op de werkgelegenheid die in deze regio's toch al niet zo florissant is. # D. B. vergist zich lelijk als hij het heeft over ,,de Lauwerszee". ,,De Lauwerszee" heet sinds de inpoldering,,Het Lauwersmeer". • Volgens D. B. gaat door de aanleg van een militair oefenterrein een mooi stuk natuur in het Lauwersmeérgebied verloren. Veel vogels zouden verjaagd worden en al het wild zou verdwijnen. Het is echter maar zeer de vraag wie meer vernielt en verjaagt, defensie of de blikjes bier drinkende dagjestoerist die met schallende transistorradio van de natuur en rust koipt „genieten".

Kapstokken
0 Volgens D. B. zouden ook veel mooie bomen moeten wijken voor defensie. Als D. B. wel eens in het Lauwersmeérgebied is geweest had hij kunnen constateren dat deze ,,mooie" bomen meer lijken op „verwaaide kapstokken" van anderhalve meter hoog dan op normale bomen. • D.B. merkt zeer terecht op dat er maar een paar mensen actie voeren voor het ,,behoud" van het Lauwersmeérgebied. Het grootste gedeelte van de inwoners van N.O.-Friesland en N.W.-Groningen is altijd nog voor het militaire oefenterrein. Ons inziens is het redelijk dat de mening van deze mensen, die er tenslotte het nauwst bij betrokken zijn, zwaarder meetelt in de besluitvorming over het Lauwersmeérgebied dan de mening van de overige Nederlanders.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.